Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Infuzní terapie

Spouštíme stránky, které pomáhají zvýšit bezpečí pacientů i zdravotníků

10.01.2017
safety concept

Zavádění periferního IV. katetru je spojeno s řadou nepříznivých účinků, které mohou mít za následek zvýšení nákladů a nižší efektivitu nemocnic. Introcan Safety® 3 společnosti B. Braun byl vyvinut z důvodu možnosti prodloužení doby zavedení, omezení komplikací spojených s katetrizací a účinnějšího zavádění.

31.10.2016
safety concept

Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika Evropské komise přehodnotil své stanovisko týkající se expozice di-ethylhexyl-ftalátu (DEHP)

18.07.2016
infuzní linka

Vědecká studie potvrzuje antimikrobiální účinek katetrů Certofix® protect

06.05.2016

Chybné podání enterální sondové výživy může být pro pacienty fatální. Zamezit této situaci je proto pro výrobce a dodavatele klinické výživy prioritní. V důsledku dlouhodobého mezinárodního úsilí byl vyvinut nový ISO standard (ISO 80 369 – 3).

07.03.2016

Periferní žilní kanyla je již více než padesát let nepostradatelnou součástí infuzní terapie. Třetí generace periferních žilních kanyl Introcan Safety® 3 splňuje směrnice Rady Evropské unie 2010/32/EU pro prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví.

04.01.2016
Bezpečnost personálu

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Zelena hvezda

Katetrové infekce krevního řečiště jsou závažným zdravotním problémem, který z medicínského i ekonomického hlediska představuje významnou zátěž pro celý systém zdravotní péče. Riziko infekce zvyšuje i nedostatečná manuální dezinfekce konektorů žilních vstupů umožňující mikroorganismům osídlit intraluminální povrchy katetrů a vytvořit infekční biofilm. Díky uzávěru SwabCap® je možné bezpečnost infuzní terapie zvýšit a bakteriální kontaminaci zabránit.

01.04.2015

Infuzní roztoky určené pro parenterální podávání jsou sterilní vodné roztoky obsahující ionty nebo glukózu v různé koncentraci. Používají se jednak k parenterální hydratační terapii a dále k podávání léčiv v nich naředěných.

24.10.2014
infuzní a injekční roztoky

Společnost B. Braun dokončila další příspěvek věnující se prevenci rizik v infuzní terapii.

07.04.2014
infuzní linka