Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Duben 2014

Prevence rizik v infuzní terapii

Společnost B. Braun dokončila další příspěvek věnující se prevenci rizik v infuzní terapii.

Poslední informační brožura, která se souhrnně věnuje rizikům při používání DEHP jako změkčovadla PVC v infuzní terapii, tak doplňuje kompletní sestavu rizik, kterým se společnost B. Braun Medical intenzivně v rámci svého vývoje věnuje. Patří mezi ně:  

  • Vzduchová embolie
  • Chemická kontaminace
  • Kontaminace částicemi
  • Inkompatibilita léčiv
  • Poranění ostrými předměty
  • Chyba medikace
  • Mikrobiální kontaminace
  • Expozice DEHP

Jak již jsme avizovali dříve, všechny dokumenty mají stejnou strukturu. V každém tématu naleznete úvod, příčiny vzniku problému, zdravotní a ekonomické následky, komplikace a jejich předcházení. V neposlední řadě nabízí i řešení společnosti B. Braun Medical v prevenci zmiňovaných rizik. Bohatý přehled dostupné a použité literatury pak zájemce  dovede k dalším pramenům ve sledované oblasti rizik infuzní terapie.

Všechny uvedené brožury jsou dostupné prostřednictvím obchodních zástupců společnosti B. Braun Medical.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Místnost plná účastníků „doslova praskající ve švech“‒ i takto mohou vypadat workshopy pracovní skupiny Aesculap Akademie Bezpečnost personálu, které si její členové připravili na 20. ročník kongresu Colour of Sepsis v Ostravě. 

08.03.2018
Aktuality z B. Braun

Sepse neboli otrava krve je hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče (JIP) a druhou nejčastější příčinou hospitalizace pro infekční onemocnění. Ze statistik vyplývá, že v naší republice na sepsi zemře ročně zhruba 20 tisíc lidí a celosvětově každým rokem dostane těžkou sepsi přes 18 milionů lidí. Vzhledem k takto vysoké mortalitě byl skupinou mezinárodních odborných organizací vyhlášen Světový den sepse, připadající na 13. září. 

15.02.2018
Aktuality z B. Braun

Výsledky unikátní studie ukázaly, že prevence poranění ostrými předměty je důležitým tématem našeho zdravotnictví.

15.02.2018
Intenzivní péče