Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Duben 2014

Prevence rizik v infuzní terapii

Společnost B. Braun dokončila další příspěvek věnující se prevenci rizik v infuzní terapii.

Poslední informační brožura, která se souhrnně věnuje rizikům při používání DEHP jako změkčovadla PVC v infuzní terapii, tak doplňuje kompletní sestavu rizik, kterým se společnost B. Braun Medical intenzivně v rámci svého vývoje věnuje. Patří mezi ně:  

  • Vzduchová embolie
  • Chemická kontaminace
  • Kontaminace částicemi
  • Inkompatibilita léčiv
  • Poranění ostrými předměty
  • Chyba medikace
  • Mikrobiální kontaminace
  • Expozice DEHP

Jak již jsme avizovali dříve, všechny dokumenty mají stejnou strukturu. V každém tématu naleznete úvod, příčiny vzniku problému, zdravotní a ekonomické následky, komplikace a jejich předcházení. V neposlední řadě nabízí i řešení společnosti B. Braun Medical v prevenci zmiňovaných rizik. Bohatý přehled dostupné a použité literatury pak zájemce  dovede k dalším pramenům ve sledované oblasti rizik infuzní terapie.

Všechny uvedené brožury jsou dostupné prostřednictvím obchodních zástupců společnosti B. Braun Medical.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Letošní ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny proběhl na začátku září v Brně. Vůbec poprvé se v rámci oficiálního programu konal distribuovaný workshop zaměřený na praktické ukázky nervových blokád s ultrazvukovou asistencí. 

04.12.2017
Intenzivní péče

Přestože infuzní technika B. Braun Space byla na český trh uvedena již před několika lety a je v našem prostředí velmi oblíbená, zdaleka ne všichni uživatelé jsou informováni, že se jedná o systém otevřený průběžným aktualizacím a využívání nových nástrojů, které lze do systému nahrát pouhým upgradem softwaru. Abychom rychle a efektivně seznámili zdravotnickou veřejnost z řad nemocničního personálu se všemi výhodami přístrojové generace B. Braun Space, připravili jsme pro zdravotníky instruktážní video, které je v průběhu několika málo minut seznámí s hlavními funkcemi a výhodami systému. Ucelený systém Space je díky „otevřenosti“ neustále připravený být nejmodernějším na trhu, i když je v provozu už několik let. 

30.11.2017
Intenzivní péče

Ve výrobním komplexu Pfieffewiesen se oslavovalo. Na výrobní lince byl totiž kompletován třímiliardtý infuzní set.

12.09.2017
Intenzivní péče