Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

6. Květen 2016

Certofix® protect: Nová strategie v boji proti multi-infekcím

Vědecká studie „Kvantitativní srovnání antimikrobiální účinnosti vyplavujících a nevyplavujících polymerových materiálů“, publikovaná v časopisu Macromolecular Bioscience, představuje první přímé vzájemné porovnání antimikrobiální účinnosti materiálů vyplavujících a nevyplavujících antimikrobiální substance s využitím centrálního žilního katétru (CVC – central venous catheter) jako klinicky relevantního modelu. Výsledky prokazují antimikrobiální účinnost zdravotnických prostředků  Certofix® Protect.

Sedm odlišných druhů bakterií

Souhrnně řečeno jde o první komparativní studii v podmínkách in vitro, která na kvantitativním základě prokazuje antimikrobiální účinek CVC s povrchy uvolňujícími a neuvolňujícími antimikrobiální látky (polyhexanid a polyguanidin).

Testování se provádělo s využitím 7 odlišných bakterií typicky souvisejících s katétrovými infekcemi včetně nejčastěji se vyskytujících bakterií Staphylococcus epidermidis a Staphylococcus aureus jako vhodných multirezistentních variant.

 

Nová strategie v boji proti multiinfekcím

Tato zjištění představují první krok k novým neuvolňujícím polymerům a výrobkům, u nichž lze minimalizovat obecné problémy uvolňujících materiálů, jako jsou uvolňování bioaktivních substancí, ztráta antimikrobiální účinnosti a zdravotní rizika v důsledku uvolňování biocidních látek. Využitelnost těchto neuvolňujících antimikrobiálních materiálů u jiných typů polymerů a materiálů představuje novou strategii v boji proti infekcím souvisejícím s použitím zdravotních prostředků.

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mabi.201500266/epdf

Marie Polášková

Čtěte také

Spouštíme stránky, které pomáhají zvýšit bezpečí pacientů i zdravotníků

10.01.2017
Infuzní terapie

Zavádění periferního IV. katetru je spojeno s řadou nepříznivých účinků, které mohou mít za následek zvýšení nákladů a nižší efektivitu nemocnic. Introcan Safety® 3 společnosti B. Braun byl vyvinut z důvodu možnosti prodloužení doby zavedení, omezení komplikací spojených s katetrizací a účinnějšího zavádění.

31.10.2016
Infuzní terapie

Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika Evropské komise přehodnotil své stanovisko týkající se expozice di-ethylhexyl-ftalátu (DEHP)

18.07.2016
Infuzní terapie