Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.

V současné době je naše společnost pod vlivem celosvětového fenoménu stárnutí populace. Jde o nezvratný, univerzální a druhově specifický biologický proces. Stárnutí je poslední fázi ontogeneze, přičemž jde o důsledek individuálních funkčních a morfologických involučních změn, které probíhají druhově specifickou rychlostí s výraznou interindividuální variabilitou a vytvářejí stařecký genotyp. Dochází k poklesu funkční rezervy orgánů s následnou poruchou adaptace na měnící se podmínky vnitřního i zevního prostředí a k častým dekompenzacím staršího jedince. 

09.07.2018