Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zelená hvězda

Domácí péče tvoří nepostradatelnou součást systému zdravotní a sociální péče o pacienty. Asociace domácí péče pro Českou republiku zastřešuje a hájí myšlenku domácí péče a jako jeden ze svých cílů si stanovila podporu profesního vzdělávání pracovnic a pracovníků domácích péčí. A právě proto se ve dnech 22.-23. října 2010 uskutečnil v kongresovém centru Lázní Poděbrady kongres HomeCare. Záštitu nad ním převzala společnost B. Braun Medical za podpory Aesculap Akademie a Zelené hvězdy.

17.12.2010

Od doby založení obchodního řetězce prodejen a výdejen zdravotnických potřeb Zelená hvězda v roce 2000 uplynulo letošního roku deset let.

27.09.2010

Služeb elektronických obchodů orientovaných na prodej zdravotnických prostředků využívá stále více lékařů a zdravotnických zařízení. Na výhody internetového prodeje oproti prodeji v „kamenných“ obchodech a na co by si odběratelé měli naopak dávat pozor, jsme se zeptali Ing. Josefa Urbana, koordinátora sítě prodejen a výdejen zdravotnických prostředků Zelená hvězda.

19.05.2010

Ve dnech 5. - 7. června 2009 proběhl kongres HomeCare, který uspořádaly Aesculap Akademie se sítí prodejen Zelená hvězda za významné podpory společnosti B. Braun Medical, ve spolupráci s Asociací domácích péčí České republiky.

27.11.2009

Služeb elektronických obchodů orientovaných na prodej zdravotnických prostředků využívá stále více zdravotnických zařízení. Jaké jsou výhody internetového prodeje oproti prodeji v „kamenných“ obchodech, jsme se zeptali Mgr. Markéty Zajíčkové, sestry chirurgické ambulance z Kolína.

30.04.2009

V dnešní době neustále se zvyšujících požadavků se čím dál více setkáváme s nedostatkem času. Čas se stal parametrem, který může mít až rozhodující vliv na výsledek práce. Zelená hvězda ve spolupráci se společností B. Braun Medical připravila pro své zákazníky elektronické komunikační projekty, které jim pomohou ušetřit čas, práci a samozřejmě i finanční prostředky.

30.03.2009

Začátkem října tohoto roku byla otevřena další Zelená hvězda ve Slovenské republice.

01.11.2008

Stejně jako v minulých letech i v letošním roce připravují Zelené hvězdy ve spolupráci s Aesculap Akademií vzdělávání svých zákazníků.

01.09.2008

Nejčastějším důvodem zavolání je potřeba pomoci a rady v neočekávaných situacích, při řešení neodkladných problémů, které nastanou v domácím prostředí a o kterých
s pacientem nikdo nemluvil, nepřipravil ho na ně. To předpokládá, že na lince je vždy osoba, která dané problematice dobře rozumí.

01.05.2008

Vzdělání a vzdělávání jsou pojmy, které nás provázejí v posledních letech na každém kroku. Lékaři i sestry mají možnost využívat řadu kvalitních seminářů, které navštěvují nejen kvůli kreditním bodům, ale především kvůli získání nejnovějších informací v různých terapeutických oblastech jak pro nemocniční, tak
pro mimonemocniční klientelu.

01.02.2008
  •