Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

31. Leden 2013

Zástava krvácení s QuikClot Pad - první zkušenosti v porodnictví

"S obvazem QuikClot Pad jsme zastavili krvácení zmnožené cévní pleteně, a vyhnuli se tak provedení hysterektomie." První zkušenosti s hemostatickým obvazem z FN Hradec Králové.

 

Prostřednictvím zástupkyně společnosti B. Braun jsem byl seznámen s novinkou v oblasti lokální hemostázy - obvazem QuikClot Pad. Jedná se lokální hemostatický nevstřebatelný obvaz, který se dodává v několika velikostech. Co se týče jeho využití v gynekologii a porodnictví, uvažoval jsem o jeho aplikaci při krvácení z děložního čípku po operační plastice a dále při radikálních gynekologických výkonech. O jeho použití v porodnictví jsem nepřemýšlel.

Poté jsem po několika dnech během pohotovostní služby řešil profúzní krvácení z dutiny děložní několik hodin po nekomplikovaném císařském řezu. Vzhledem k tomu, že stav nebyl řešitelný konzervativně, přikročili jsme k operační revizi. V dutině děložní byl nalezen zdroj krvácení, a to zmnožená cévní pleteň o průměru cca 5 cm na zadní stěně děložní, která krvácela. Aplikace uterotonik do ložiska byla bez efektu, a tak jsem zvažoval provedení hysterektomie. Nakonec mě napadlo zkusit použít ještě QuikClot Pad - hemostatický obvaz. Do dutiny děložní jsem na ložisku přiložil QuikClot Pad a pevně tamponoval, roušku jsme udržovali pod tlakem asi 15 minut. K mému údivu bylo po odstranění roušky krvácení zvládnuté a mohli jsme přistoupit k ukončení operace. Pacientka se zhojila per primam, krvácení již nenastalo.

Závěrem mohu konstatovat, že na podkladě naší zkušenosti je možné novinku QuikClot Pad použít kromě předpokládaných situací i k řešení urgentních porodnických stavů.


MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D.
primář Porodnicko-gynekologické kliniky FN Hradec Králové

MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D.
primář Porodnicko-gynekologické kliniky FN Hradec Králové

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory