Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

16. Leden 2019

Zamezení vzniku kondenzátu při sterilizaci nástrojů: cesta k lepší kvalitě a bezpečnosti

Správným zacházením se sterilizačním kontejnerem docílíme i zvyšování kvality nástrojů v nemocnicích díky zamezení vzniku kondenzátu. „Při analýzách nástrojů jsme v poslední době narazili na několik případů, kdy po otevření sterilního kontejneru byly nástroje vlhké, v některých případech zbytkový kondenzát na dně kontejneru dosahoval několika mililitrů a našly se i případy, kdy jsem z kontejneru musel vylít decilitr vody. Řešení zbytkového kondenzátu rozhodně není problémem pouze jedné nemocnice a tento článek by mohl uživatelům výrazně pomoci k jeho odstranění,“ shrnuje analýzu nástrojů manažer pro obchod a marketing divize Aesculap Surgical Technologies Mgr. Lubomír Vích.

Masivní kondenzát objemu 1 dcl

Krvavý kondenzát na dně vany

Kondenzát v okolí skleněné kádinky

Háček závaží utěsněn běžným gumovým těsněním odolným do 90 °C, které samozřejmě po několika sterilizacích neplní svou funkci. Z důvodu neustálé vlhkosti uvnitř závaží uživatel řešil nasypáním absorpčních kamínků pohlcujících vlhkost do těla závaží. Bohužel ani toto řešení nebylo nakonec funkční.

Zbytkový kondenzát a legislativa

Národní vyhlášky České a Slovenské republiky (306/2012 a 557/2007) zbytkový kondenzát vůbec neřeší a nenajdeme zde o této problematice žádný zápis. V obou vyhláškách najdeme pouze obecný text: „Chráněný vysterilizovaný materiál je materiál uskladněný způsobem zabraňujícím zvlhnutí, zaprášení a mechanickému poškození,“ z něhož lze teoreticky odvodit definici: „Pokud najdeme ve sterilním obalu něco vlhkého, není to sterilní.“ Toto ještě více zobrazuje, že je důležité se tomuto tématu více věnovat. Kontrola vzniku kondenzátu je totiž součástí kontroly sterilního materiálu po sterilizaci, tedy jednoznačně oblasti kontrolních postupů centrálních sterilizací. Zbytkový kondenzát odhalí až obíhající sestra na operačním sále, a to už je pozdě. Takovýmto materiálem by pacient neměl být operován.
 

Vzniku zbytkového kondenzátu lze celkem jednoduše předcházet

Odstraněním příčin vzniku zbytkového kondenzátu zásadním způsobem prodloužíme životnost chirurgických nástrojů a zajistíme vyšší bezpečnost pro pacienty. Je třeba se poučit z chyb, které podporují vznik zbytkového kondenzátu, a vyvarovat se jich.
 

Základní chyby podporující vznik zbytkového kondenzátu

Chyby logistické a organizační:

 • Kontejner přeplněný nástroji.

Kontejner nesmí být zatížen více než 10 kg nástrojů. Pokud potřebujeme vložit větší hmotnost nástrojů, je nutné použít další prostředky na snížení rizik zbytkového kondenzátu:
– kontejner s kondenzačním ventilem na dně vany kontejneru,
– rozložit nástroje na více pater v kontejneru,
– síto s nožičkami,
– silikonovou rohož na dno síta,
– sací papír na dno vany kontejneru.

 • Vsázka do sterilizačního kontejneru

by obecně neměla přesáhnout hmotnost 15 kg kovových nástrojů.

 • Nerovnoměrné rozložení hmotnosti nástrojů na sítě.

Nástroje je nutné rovnoměrně rozložit podle hmotnosti nástrojů, a to od středu k okraji síta. Není vhodné např. u ortopedických sít na jednu stranu síta vložit dláta a kladiva a na druhou stranu držátka čepelek a pátradla. Vhodné je u těchto sít používat silikonové podložky zabraňující přímému dotyku nástrojů se dnem sterilizačního síta.

 • Misky a duté nástroje

musí být na sítě uloženy tak, aby kondenzát z nástrojů stékal a nezůstával na dně.

 • Poškozená dutá držadla nástrojů

takové nástroje je nutné okamžitě odstranit.

 • Flash sterilizace

by měla být použita pouze v případě nouze. Vzniká zde velmi rychlý náběh teploty a následného chladnutí. Při nesprávném postupu vzniká velké riziko tvorby zbytkového kondenzátu. Nedostatek nástrojů není důvodem pro standardní používání sterilizace. Nástroje s optikou a přístroje, např. vrtačky, jsou na tuto sterilizaci velmi náchylné.

 • Používání dalších doprovodných obalů

do sterilizačních kontejnerů, které zabraňují přímému proudění tepla uvnitř kontejneru.

Otevření teplého kontejneru z důvodu nedostatečného počtu nástrojů v oběhu.

 

Chyby technologické:

 • Nefunkční sterilizátor

= nefunkční vývěva, nedostatečné turbulentní proudění při sušení, nedostatečný čas pro sušení materiálu. Odstranit lze servisem sterilizačního přístroje.

 • Nevhodný sterilizační kontejner

= nefunkční konstrukce pro stohování kontejnerů při sterilizaci, nevhodný materiál vany kontejneru, nevhodný rozměr kontejneru. Odstranit lze pouze nákupem nových kontejnerů.

 • Používání ventilových kontejnerů

Ventil kontejneru se při vyrovnání tlaku při sušení uzavře a nedovolí odvod tepla prouděním z vany kontejneru.

 • Nevhodná sterilizační síta bez nožiček

Odstranit lze použitím nožiček nebo použitím vhodných materiálů bránících přímému kontaktu síta se dnem kontejneru.

 • Použití skleněných misek, zavařovacích sklenic a Petriho misek

mezi nástroji do sterilizačních sít. Odstranit lze použitím materiálů se shodnou měrnou tepelnou kapacitou na sítě.

 • Pro chladnutí kontejnerů se používají

nerezové ploché regály. Odstranit lze použitím vhodné podložky do regálu nebo používáním originálních regálů pro skladování kontejnerů.

redakce Braunovin

Čtěte také

Dr. med. Rolanda Scherera lze bez uzardění označit za skutečného průkopníka proktologie v Německu. A prakticky to samé o něm můžeme říci i v celoevropském měřítku. Přes dvě desítky let se zabývá všemi nemocemi střev, konečníku a pánevního dna, je autorem desítek odborných publikací a nesporným inovátorem v chirurgii análních a rektovaginálních fistulí a prolapsů konečníku. O to cennější je jeho účast na druhém multioborovém setkání odborníků na oblast pánevního dna ve východočeské Dříteči, kde ho účastníci mohli při živém přenosu z operačního sálu pozorovat, jak operuje rektokélu a anální prolaps.

19.07.2018
Chirurgie

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

17.01.2018
Chirurgie