Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

29. Březen 2018

Zájem studentů o nový volitelný předmět ve vzdělávacím centru Aesculap Akademie stále roste

Více praxe a méně teorie ‒ to je smyslem unikátního nepovinného předmětu s názvem Moderní medicínské technologie a zdravotnické prostředky v praxi, který pro studenty bakalářských a magisterských (pregraduálních) studijních programů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy již druhým rokem připravuje tým odborníků z Aesculap Akademie. Počet přihlášených studentů stále roste.

Na „trenažérech“ v Aesculap Akademii si studenti 1. lékařské fakulty UK mohou vyzkoušet netradiční formu výuky. „Medici získávají v tomto volitelném předmětu zručnost a zkušenosti při práci s moderními zdravotnickými přístroji a nástroji. Zájem je opravdu veliký. Proto absolvují jen krátký teoretický úvod a většina časového prostoru je věnována žádanému praktickému nácviku,“ říká manažer Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, ze společnosti B. Braun Medical s.r.o.

 

Pětačtyřicet hodin do praxe přetavené teorie

Tento volitelný předmět je primárně určen studentům 4., 5. a 6. ročníku lékařské fakulty, kteří již úspěšně složili zkoušku z anatomie. Ti pak docházejí do špičkově vybaveného centra Aesculap Akademie, do Pavilonu B. Braun Dialog v Praze 8. 

„Dialog je excelentní výukové centrum, kde studenti se zájmem především o chirurgické a intenzivní obory mají možnost si vyzkoušet a osahat postupy a technologie, které jsou v běžné výuce těžko dostupné,“ říká MUDr. Mikuláš Mlček z Fyziologického ústavu 1. LF UK.Zimní semestr byl v loňském akademickém roce pilotním, začínalo se se skupinou dvanácti studentů. Základní koncepce výuky se velmi osvědčila a od dalších semestrů studentské skupiny přibývají. S těmi současnými je to již 42 mediků – absolventů. „Naše lekce jsou jedinečné nejen díky špičkovému technologickému vybavení, ale hlavně způsobem výuky. Každý student má možnost i příležitost si pod vedením zkušených odborníků,potrénovat‘, dostane se na všechny. Větší počty by proto byly kontraproduktivní,“ vysvětluje odborná garantka kurzu Aesculap Akademie Mgr. Ivana Bartáková, MBA.  

Modul obsahuje patnáct vyučovacích hodin v každém semestru. Výukový program je společným dílem odborných školitelů z Aesculap Akademie a pedagogů z lékařských fakult. Studenti si prakticky zkoušejí například práci s laparoskopickou věží a endoskopickými instrumenty, ovládání moderních dialyzačních přístrojů, práci s vrtačkami používanými v ortopedii a traumatologii, získávají základy a osvojují si principy regionální anestezie, pracují s infuzní technikou a infuzní linkou a provádějí s tím spojené praktiky, jako je např. zavádění kanyly i pod ultrazvukem. V přízemí pavilonu pak sledují využití eliminačních metod u pacientů na dialyzačním středisku. „Hlavním cílem fakulty je výuka základů všeobecné medicíny. Bohužel přístroje jako endoskopické veze nebo moderní infusní technika zatím nejsou běžnou součástí fakultních učeben a rozhodně ne v počtu, který by dovoloval individuální nácvik. Proto je skvělé, že díky tomuto předmětu mají mladí medici možnost si osobně vyzkoušet práci s těmito technologiemi,“ dodává MUDr. Mikuláš Mlček z Fyziologického ústavu 1. LF UK.

 

Spolupráce s 1. lékařskou fakultou bude pokračovat i v dalších letech

Stejně jako další vzdělávací aktivity Aesculap Akademie, je pevnou součástí každého bloku zpětná vazba studentů, která se ubírá dvěma směry. Jednak si studenti mohou pomocí krátkého testu, který je na místě vyhodnocen, ověřit, zda si z kurzu odnášejí to podstatné, a pak sami za sebe hodnotí užitečnost lekce. „Tato reflexe je pro nás velmi důležitá a umožňuje nám naše programy neustále zdokonalovat. Těší nás, že studenti u nás chtějí trávit ještě více času, aby mohli ještě více trénovat. Mnozí přicházejí dříve a odcházejí později. Snažíme se jim přizpůsobit a najít pro ně další prostor,“ dodává Ivana Bartáková.

Výuka je v rukou profesionálů

V oblasti intenzivní péče se s mediky o své zkušenosti dělí primář Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Michael Stern, MBA; oblast legislativy zdravotnických prostředků zastřešuje Ing. Jiří Petráček, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic Fakultní nemocnice v Motole; oblast nefrologie a eliminačních metod obstarává vedoucí lékař dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec a chirurgii, včetně komplexně vyučované elektrochirurgie, pak odborný garant Aesculap Akademie pro chirurgické obory Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.

Předmět ve srovnání s praxí v nemocnici umožňuje medikům učit se v tzv. bezpečném prostředí, aniž by utrpěl pacient. Ne všichni pacienti, byť ve fakultních nemocnicích, navíc souhlasí, aby se na nich medici učili. Díky malým skupinám tu během naplánované lekce dostane prostor opravdu každý, což je pro nutnou a nesnadno zajišťovanou praxi budoucích lékařů příjemná jistota.  

Spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy byla prodloužena na další dva roky.

 

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Certifikovaných kurzů zaměřených na močovou derivaci je v České republice hned několik. Ten, který otevřela v letošním roce Aesculap Akademie, je přeci jen v mnohém výjimečný. Absolvovat ho můžete v Olomouci a v Praze. Vysoká odborná úroveň je na prvním místě. Lektorský sbor tvoří špičkoví odborníci z oboru urologie. Teorie je obsáhlá, ale koho by bavilo jen tři dny sedět a poslouchat přednášky?  Aesculap Akademie si zakládá na pestrosti praktické části svých kurzů. Ze zpětné vazby vyplývá, že praxe naše kurzisty baví nejvíc a hodnotí ji jako nejpřínosnější.

16.04.2019
Aesculap Akademie

Sport a přehřátí, proč a jakým způsobem někteří atleti kolabují, co můžeme udělat proto, aby došlo co nejrychleji ke správné terapii a mnoho dalších atraktivních témat zazní na kurzu Krizové stavy u vytrvalostních sportovních výkonů, který připravuje Aesculap Akademie. Kurz v Pavilonu B. Braun Dialog naplánovaný na 19. červen je určen všem zdravotníkům, trenérům, organizátorům sportovních akcí či zástupcům sportovních svazů.

16.04.2019
Aesculap Akademie

Během března Aesculap Akademie (AAK), opět odstartovala simulace krizových stavů, a to nejen v intenzivní péči. S MUDr. Michaelem Sternem jsme absolvovali Krizové stavy v anestezii a s MUDr. Tomášem Bačkaiem Krizové stavy v intenzivní péči.

15.04.2019
Aesculap Akademie