Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

20. Březen 2014

Výhodná inovace dialyzačního roztoku Citrasate®

Dialyzační roztok je připravován smícháním dialyzačního koncentrátu a vody, a to v poměru 1:33 nebo 1:44 podle typu dialyzačního přístroje. Voda se na dialyzačních centrech připravuje čištěním vody z běžného vodovodního řádu v úpravnách, v nichž je nejdůležitější komponentou reverzní osmóza.

Dialyzační roztok byl původně pouze jeden a obsahoval potřebné kationty i anionty v podobném složení jako v krevní plazmě s výjimkou fosfátu, který chybí. Jako alkalická složka byl původně využíván octan (acetát). Dialýza s acetátovým roztokem byla zatížena řadou vedlejších účinků, a proto byl octan nahrazen těkavým bikarbonátem. Roztok tak bylo nutno rozdělit na kyselou a alkalickou složku, kterou je dnes výhradně hydrouhličitan (bikarbonát). Bikarbonát se dnes nejčastěji používá ve formě suchého prášku, který se při dialýze postupně rozpouští a lékař může nastavit stupeň alkalizace podle vnitřního prostředí pacienta. Běžně je v plazmě 24 mmol bikarbonátu. Při ztrátě kompenzačních schopností ledvin je třeba bikarbonát doplňovat, dialýza je prováděna při hladinách bikarbonátu v dialyzačním roztoku 28-34 mmol/l, a pacient je tedy během dialýzy alkalizován. Bikarbonát byl nejvýraznější inovací alkalické složky dialyzačního roztoku. Jak je to však s druhou, kyselou složkou nebo také A-komponentou?

Kyselá komponenta je koncentrovaný roztok kationtů sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku ve vazbě se slabou kyselinou, historicky octanem a chloridy. Tento roztok je někdy doplněn malým množstvím sacharidů, nejčastěji glukózy. Octan je dobře metabolizovatelný, ale nemá žádný klinický benefit. Výraznou patentovanou inovací je nahrazení větší části octanu v kyselém roztoku citronanem (citrátem). Patent vlastní americká společnost Advanced Renal Technologies a koncentrát má obchodní značku Citrasate®. Po získání licence firmou Medites Pharma byl tento koncentrát uveden i na trh v České republice. Po naředění je ve výsledném dialyzačním roztoku 0,3 mmol/l acetátu a 0,8 mmol/l citrátu.

O přínosu přidání citrátu do kyselé komponenty poprvé pojednal v roce 2000 v USA doktor Suhail Ahmad a poté i další. Citrát obsažený v dialyzačním roztoku preferenčně váže při kontaktu s krví pacienta na membráně dialyzátoru dvojmocné kationty vápníku a hořčíku a jejich snížením zabraňuje lokálnímu srážení krve. Malé množství citrátu, které pacient během dialýzy z roztoku difuzí získá, je v organismu rychle metabolizováno v Krebsově cyklu na bikarbonát, dokonce s jistým energetickým ziskem. Dialyzátor během dialýzy zůstává plně účinný, povrch membrán není zanášen krevními elementy a dialýza je tedy efektivnější. Prokazatelně se zlepšuje Kt/V, respektive URR, je zlepšena biokompatibilita procedury a bylo zaznamenáno snížené odbourávání bílkovin se vzestupem plazmatického albuminu. Heparin nebo jeho štěpy (nízkomolekulární heparin) je možno podat v redukovaných dávkách, nebo jeho podání dokonce v kombinaci s proplachy dialyzátoru přerušit. Tím se snižuje riziko krvácení během dialýzy i po dialýze a dialyzační ošetření je možno provést i u značně rizikových pacientů (např. s hepatorenálním selháním u cirhózy jater, po operacích, úrazech apod.). Redukce či vynechání heparinu přináší kromě ekonomického benefitu i další pozitivum v podobě snížení nežádoucích účinků vyvolaných jeho podáním, např. vzniku antiheparinových protilátek, které jsou přítomny asi u jedné třetiny dialyzovaných pacientů a jsou důvodem heparinem indukované trombocytopenie (HIT). Plné vynechání heparinu je možné v režimu krátkých denních dialýz, což je patrně pro organismus pacienta nejvýhodnější způsob léčby. V některých zemích, kde jsou dokonce opakovaně používány dialyzátory, tzv. re-use, použití Citrasate® vykazuje menší snížení efektivní plochy dialyzátoru a větší počet použití jednoho dialyzátoru.

MUDr. Lukáš Svoboda
vedoucí lékař Dialyzačního střediska Homolka, B. Braun Avitum

Čtěte také

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza

Světový den ledvin 2018 upozorňoval na typicky ženská rizika ledvinového onemocnění. Specifikem závislým na pohlaví jsou především záněty močového měchýře, tzv. cystitidy, kterými ženy trpí mnohem častěji než muži. Mottem „CHLAPI, CHRAŇTE SVOJE ŽENY!“ jsme vyzvali všechny muže, aby nepodceňovali zdraví ledvin svých žen a vzali je na preventivní vyšetření.

10.05.2018
Nefrologie

Ľudia z Vrakune budú mať od apríla k dispozícii pod jednou strechou nové dialyzačné stredisko a niekoľko odborných ambulancií. Spoločnosti B. Braun Avitum sa v Bratislave podarilo vybudovať druhú dialýzu, o ktorú sa dlhodobo usilovala. 

19.04.2018
Skupina B. Braun