Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

24. Duben 2015

V Nemocnici Frýdlant proběhl první kurz hernioplastiky

Rozvoj operačních technik a technologií přináší stále nové možnosti v operačních přístupech tříselné kýly. Na tuto problematiku se zaměřil pilotní kurz Aesculap Akademie připravený ve spolupráci s Českou herniologickou společností, který se konal ve dnech 23.–24. 3. ve frýdlantské nemocnici.

Program kurzu se skládal ze dvou bloků. První, teoretický blok zahrnoval přednášky zkušených chirurgů. Byly zaměřeny na anatomii a klasifikaci tříselných kýl, doporučené postupy v herniologii, operační techniky v řešení tříselné kýly a specifika anestezie laparoskopických výkonů v herniologii.  Součástí druhého bloku pilotního kurzu byla hospitace na operačním sále, kde lektoři převzali roli operatérů. Účastníci pak měli možnost sledovat komentované operační techniky jak v otevřeném přístupu, tak v přístupu laparoskopickém.
 

Spolupráce Aesculap Akademie a České herniologické společnosti se na pilotním kurzu hernioplastiky ukázala jako perspektivní

Tříselná kýla se jeví jako velmi atraktivní téma, plánovaný počet deseti účastníků byl pro velký zájem rozšířen na dvanáct. Kurz mimo jiné otevřel diskusi na téma, jak jej modifikovat, aby více odpovídal současným potřebám chirurgů. Do budoucna tedy bude snahou koncept edukace rozšířit o trénink laparoskopických dovedností a klinická témata více směřovat do praktických příkladů anamnézy pacienta a komplikací, které mohou nastat během jednotlivých výkonů.

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

17.01.2018
Chirurgie

Říká, že miluje svůj operační sál, že pouze sny mohou být energií pokroku a že budoucnost rozvoje medicíny vidí v komplexnějším přístupu k pacientům než doposud. Rozhovor s profesorem Gabrielem Naldinim.

19.07.2017
Chirurgie