Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Prosinec 2013

V Karlových Varech se sešly špičky urologie

Ve dnech 30. 10. -1. 11. 2013 proběhla v Karlových Varech již 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Naše největší lázeňské město v tyto dny přivítalo lékařské i nelékařské odborníky z celé České republiky i Slovenska.

Pro společnost B. Braun Medical byla tato konference výjimečná tím, že zde pod záštitou Aesculap Akademie uspořádala 31. 10. 2013 satelitní seminář na téma „Perioperační a ošetřovatelská péče v urologii“, ohodnocený příslušným počtem kreditních bodů a určený především nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Účastníky přivítali as. MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., který je dlouholetým členem České urologické společnosti, spolu s manažerem Aesculap Akademie RNDr. Martinem Kalinou, Ph.D.

Program nabídl témata z oblasti perioperační a ošetřovatelské

MUDr. Josef Košina z Fakultní nemocnice Hradec Králové představil současné možnosti využití pokročilé bipolární technologie v urologické operativně. Ing. Jan Hammer ze společnosti B. Braun Medical se v přednáškách věnoval základním chybám v předsterilizační přípravě nástrojů a automatické tvorbě perioperačního protokolu. Velice názornou formou zde byla prezentována různá pochybení v péči o chirurgické nástroje, např. při sestavování nástrojového síta, dekontaminaci a mytí nástrojů, sterilizaci a závěrečném uskladnění nástrojů. Přednášky ukázaly, že se nákupu kvalitního instrumentária a správné péči o tyto nástroje opakovaně vyplácí věnovat dostatečnou pozornost. Na tato témata navazovala přednáška Jany Bednaříkové ze společnosti B. Braun Medical týkající se správného použití rukavic v urologii.

Další sdělení se již věnovala ošetřovatelským tématům v urologii

O současných možnostech péče o močové katetry hovořila staniční sestra urologické ambulance Fakultní nemocnice Plzeň Bc. Jitka Urbánková. Vrchní sestra Bc. Ivanka Baumová z Fakultní nemocnice Ostrava představila, jakým způsobem zde provádějí intermitentní močovou katetrizaci. Milada Karlovská z Nemocnice

Na Bulovce se podělila o své mnoholeté zkušenosti z oblasti urostomií, které byly oceněny silným potleskem. Závěr semináře patřil MUDr. Jitce Fricové z Všeobecné fakultní nemocnice Praha, která účastníkům osvětlila správné postupy v péči o imlantabilní intravenózní port. Celý seminář společnosti B. Braun Medical se těšil vysokému zájmu z řad účastníků konference. V závěrečných dotaznících byl také velice dobře ohodnocen. Věříme proto, že školení s touto tematikou jsou pro zdravotníky přínosem, a proto v nich budeme rádi pokračovat.

Markéta Šragová

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory