Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Září 2013

V Hradci Králové proběhl workshop se zaměřením na techniky hemostázy

V červnu proběhl v multi­oborovém vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové první praktický kurz „Techniky hemostázy - elektrochirurgie a lokální hemo­statika“.

 

Workshop pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové. Odborným garantem akce byl přednosta chirurgické kliniky prof. MUDr. Alexander Ferko, který vedením kurzu pověřil dva zkušené chirurgy, doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D.,
a MUDr. Petra Lochmana, Ph.D. 

Cílem kurzu bylo rozšíření znalostí atestovaných lékařů z oboru všeobecné chirurgie v oblasti elektrochirurgie a stavění krvácení zejména u elektivních chirurgických výkonů při současném využití dostupných moderních technologií. V rámci kurzu byly prezentovány současné poznatky z oblasti lokální hemostázy se zaměřením na chirurgii parenchymatózních orgánů a úrazovou chirurgii. Účastníci byli seznámeni s dostupnými lokálními hemostatiky a možnostmi jejich využití.

 

Samotná akce byla rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a praktickou

V první části si účastníci vyslechli přednášky Heinera Piesbergena ze společnosti Aesculap z německého Tuttlingenu, odborníka na praktické vzdělávání lékařů v chirurgických oborech, na téma elektrochirurgie.

Doc. Zdeněk Šubrt představil zkušenosti s bipolárním elektrochirurgickým generátorem Caiman®. Následovaly přednášky MUDr. Petra Lochmana o rozdělení lokálních hemostatik, spektru přípravků a indikaci jejich použití. Praktická část kurzu se konala na operačním sále vivária Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde proběhly operace na dvou prasečích modelech. V rámci této části bylo umožněno praktické provedení laparoskopických operačních výkonů na trávicím traktu s využitím pokročilé bipolární technologie a nového laparoskopického instrumentária. Dále po konverzi v laparotomii proběhlo seznámení se specifickými lokálními hemostatiky na modelu resekce parenchymatózního orgánu a traumatu.

Akce byla účastníky i školiteli hodnocena pozitivně, včetně potvrzeného přínosu pro praxi. Naší snahou proto bude ještě v letošním roce kurz zopakovat a rozšířit pro další operační obory - gynekologii a urologii.

Hana Klikarová
divize Aesculap

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory