Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

27. Květen 2014

Unikátní pacientské návody poradí na co se připravit před i po operaci kyčelního či kolenního kloubu

Pacienty, kteří se chystají na operaci umělého kyčelního nebo kolenního kloubu, již nemusí trápit nejistota a strach z neznámého. Právě pro ně jsou k dispozici dvě nové brožury, kde najdou vše důležité.

 

Pro pacienty, kteří jsou před operací umělého kyčelního nebo kolenního kloubu, B. Braun připravil dvě nové pacientské brožury. Ty nejen provedou pacienta předoperační přípravou, ale odpoví jim také na celou řadu otázek a doplní informace, které získávají od svých ošetřujících lékařů. 

Zdarma ke stažení jsou na portále
www.lepsipece.cz . Na Lepší péči je také poradna s lékaři, články, rozhovory a příběhy pacientů po operaci.

Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech. Mnohdy se tak ani nedozví o metodách, které se díky novým poznatkům a technologiím neustále vyvíjejí. I proto vznikl portál Lepší péče, kde jsou informace o různých onemocněních a také poradna, ve které odpovídají lékaři - specialisté na danou problematiku. „Výměna kyčelního a kolenního kloubu patří mezi nejčastější operační výkony v ortopedii. Během jednoho roku se v českých a moravských nemocnicích provede zhruba 15 000 operací kyčelního kloubu a 12 000 výměn kolenního kloubu. Každému chirurgickému výkonu však předchází určitá historie onemocnění, spojená často s bolestí, obavami a omezeními v každodenním životě. Na cestě k uzdravení pacientům pomáhají nejen lékaři a zdravotnický personál, ale nově také naše brožury, které je provedou předoperační přípravou i pooperačním stavem a poskytnou jim odpovědi na otázky, které v souvislosti s operací vyvstanou ,“ říká MUDr. Lubomír Klepáč, MBA,  člen vedení Skupiny B. Braun.

 

Poradí, jak s umělým kloubem rehabilitovat či projít letištní kontrolou

Každá brožura se skládá ze základních informací o struktuře a možných defektech kloubu, seznamuje pacienty s možnostmi implantátů a jejich historickým vývojem a následně představuje také samotný operační výkon včetně práce moderního počítačově navigovaného systému OrthoPilot. Závěrečné dvě kapitoly pacientům přinášejí rady, jak zvládnout první kroky po operaci a rehabilitaci a v neposlední řadě také užitečné rady do budoucna. Pacienti se zde například dozvědí, že je možné zažádat si o Průkaz nositele implantátu, což ocení především při osobních kontrolách na letišti či v zabezpečených budovách, kdy může bezpečnostní rám reagovat na kovové komponenty umělého kloubu či tipy na vhodné sportovní a pohybové aktivity.

„Tyto brožury ocení nejvíce ti pacienti, kteří mají z operace umělého kloubu obavy. Na několika málo stránkách totiž naleznou shrnuty všechny základní důležité informace a rady, které by před operací měli znát. Brožury jsou ideálním pomocníkem pro všechny, kteří se o operaci rozhodují, či se na ni již připravují. Jsou přehledné, stručné a srozumitelné všem věkovým kategoriím,“ doplňuje Lubomír Klepáč.


Přesně a efektivně, to je navigační systém  

Počítačový navigační systém OrthoPilot je celosvětově nejrozšířenějším zařízením pro přesnou implantaci umělých kloubů. Systém OrthoPilot pomáhá operatérovi při správném polohování komponent implantátu a při nastavení stability kloubu, přičemž přihlíží k individualitě každého pacienta. Vyšší přesnost umístění s sebou přináší výrazně vyšší životnost a funkčnost umělého kloubu. Na rozdíl od mnoha jiných systémů se OrthoPilot zcela obejde bez dalších předvyšetření, čímž snižuje radiační zátěž při provádění rentgenových snímků nebo počítačové tomografie.

Pacientské brožury v médiích:

Zena-in.cz:
http://zena-in.cz/clanek/unikatni-pacientske-navody-poradi-na-co-se-pripravit-pred-i-po-operaci-kycelniho-a-kolenniho-kloubu?preview=on

Domaci.eurozpravy.cz:
http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/95439-vymena-vadneho-kloubu-za-umely-je-rozsahly-zakrok-jak-se-na-operaci-pripravit/  

Magazin.ceskenoviny.cz:
http://magazin.ceskenoviny.cz/zdravi/zpravy/brozurky-daji-rady-pacientum-ktere-ceka-operace-umeleho-kloubu/1091218  

Lidovky.cz:
http://relax.lidovky.cz/na-co-se-pred-i-po-operaci-kloubu-pripravit-poradi-brozurky-na-webu-10x-/zdravi.aspx?c=A140615_175344_ln-zdravi_sk

Florence.cz
http://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/unikatni-pacientske-navody-poradi-na-co-se-pripravit-pred-i-po-operaci-kycelniho-a-kolenniho-kloubu/ :

Parlametntnilisty.cz:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Unikatni-pacientske-navody-poradi-na-co-se-pripravit-pred-i-po-operaci-kycelniho-a-kolenniho-kloubu-321727

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory