Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

1. Květen 2008

Umělá plicní ventilace - 5. celostátní konference

Ve dnech 26. - 28. února 2008 se
v atraktivním prostředí mladoboleslavského muzea Škoda-Auto setkali odborníci s cílem podělit se o nové informace a zkušenosti
v problematice umělé plicní ventilace
a léčbě dechové nedostatečnosti.

Odborným garantem programu již 5. ročníku konference byla ČSARIM a její Sekce intenzivní medicíny, ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Klaudiánovy nemocnice a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Odborný program pokrývající celou šíři oboru byl zajištěn prezentacemi, které připravili přední intenzivisté z řady pracovišť. Účastníci tak mohli diskutovat o nových trendech a technologiích ve svém oboru.

Tradiční setkání si již nikdo nedovede představit bez společnosti Guarant International, která celou konferenci organizačně zajistila, a bez podpory všech partnerů konference - firem zabývajících se výrobou a distribucí zdravotní techniky, spotřebního materiálu a léků.

Vystavující firmy měly účastníkům rozhodně co nabídnout. U vstupu vítala příchozí expozice společnosti B. Braun Medical, kde měl každý zájemce možnost seznámit se s aktuální inovací systému B. Braun SPACE a vyzkoušet si ji, ale také mohl získat informace z celého portfolia divize Hospital Care.

Vedle hlavního programu lékařské sekce proběhla další jednání v rámci sekce sesterské. Den před zahájením konference se uskutečnil postgraduální kurz, o který byl, jako ostatně vždy, velký zájem.

Po odborném programu mohli účastníci konference pokračovat v neformální diskuzi ve stylovém prostředí středověké české krčmy v Dětenicích. Plné mísy vepřových a kuřecích specialit zapíjeli návštěvníci tradičním staročeským pivem z místního pivovaru a za halasného doprovodu středověké hudby se kochali pohledem na břišní tanečnice a obdivovali šermířské souboje. Dech se tajil také při vystoupení polykače ohně, zájem vzbudil i odchyt čarodějnic a mučení hříšníků.

Na závěr nezbývá než dodat, že další ročník konference se vydařil a opět se těšíme na shledanou v Mladé Boleslavi.

Mgr. Pavlína Pucholtová
divize Hospital Care

Pavlína Pucholtová

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče