Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

30. Květen 2014

Tipy a triky pri používaní dialyzačného roztoku s kyselinou citrónovou

Aesculap Akadémia zorganizovala stretnutie pre odborníkov používajúcich dialyzačné roztoky s obsahom kyseliny citrónovej. Jeho cieľom bolo podeliť sa o svoje skúsenosti s používaním roztokov na ich pracoviskách s ďalšími kolegami z odboru nefrológie.

Keď sa v októbri 2013 začali v sieti dialyzačných centier B. Braun Avitum v Českej a Slovenskej republike používať aj dialyzačné roztoky s obsahom kyseliny citrónovej - Citrasate®, rozhodli sme sa v obchodnej divízii B. Braun Avitum v spolupráci s Aesculap Akadémiou zorganizovať s odstupom asi šiestich mesiacov pracovné stretnutie pod názvom Tipy a triky pri používaní dialyzačných roztokov s kyselinou citrónovou. Cieľom uvedeného stretnutia, určeného pre odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú nielen z pohľadu medicínskeho, ale zaujímajú ich aj ekonomické aspekty pri možnom znížení dávok heparínu počas mimotelového ošetrenia krvi, bolo podeliť sa o svoje skúsenosti s používaním dialyzačných roztokov Citrasate® na ich pracoviskách s ďalšími kolegami z odboru nefrológia v Českej a Slovenskej republike, ktorí sa vo svojej dialyzačnej praxi ešte nemali možnosť oboznámiť s roztokmi Citrasate®.

Miestom pracovného stretnutia v dňoch 24.-25. apríla 2014 bol hotel MIURA, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí Moravsko-sliezskych Beskýd v Čeladnej. Zaujímavosťou hotela je okrem jeho nadčasovej architektúry aj to, že je integrovanou súčasťou známeho golfového rezortu v Čeladnej.

V rámci odborného programu odznelo celkom sedem prednášok zameraných na používanie kyseliny citrónovej v dialyzačných roztokoch, či už v rámci chronickej alebo akútnej hemodialýzy a hemodiafiltrácie.

Doc. Ing. F. Lopot, CSc., z interného oddelenia Strahov VFN Praha vo svojej prednáške Acidifikace dialyzačního roztoku kyselinou citrónovou, technické, fyzikálně-chemické a klinické aspekty hovoril aj o acidifikácii roztoku pre bikarbonátovú hemodialýzu kyselinou citrónovou, fyzikálno-chemických dejoch v dialyzátore, lokálnych zmenách hemokoagulácie, spôsoboch okyslenia dialyzačných roztokov, vplyve antikoagulantu na interakciu krvi s dialyzačnou membránou, histórii kyseliny citrónovej ako antikoagulantu. Poukázal na deklarované prednosti BHD s citrátovým dialyzátom, a to:

  • nižšia trombogénnosť - lokálne zníženie koncentrácie iCa v dialyzátore - možné zníženie dávok heparínu;
  • vyššia účinnosť dialýzy (Kt/V);
  • alternatíva k technicky náročnej a rizikovej regionálnej citrátovej antikoagulácii pri intermitentnej aj kontinuálnej HD/HDF, resp. SLED.

Na prednášku doc. Ing. F. Lopota, CSc., nadviazal MUDr. F. Švára, ktorý predstavil výsledky krátkodobej i dlhodobej štúdie použitia Citrasate® pri bikarbonátovej dialýze a hemodiafiltrá­cii online na dialyzačnom pracovisku Strahov interného oddelenia VFN Praha s týmito zisteniami:

  • nárast priemernej hodnoty Kt/V (5-10 %) bez nárastu kumulatívneho prietoku krvi vďaka nižšej zrážanlivosti a vyššej biokompatibilite dialyzačných roztokov;
  • zníženie celkovej priemernej dávky heparínu (z 3 865 m.j. na 3 113 m.j.) bez výskytu komplikácií v zrážanlivosti;
  • opatrnosť pri prechode na Citrasate® u pacientov s nižšou hladinou Ca v dialyzáte 1,25 mmol/l, potreba prechodu na hladinu 1,50 mmol/l.

Výsledky uvedenej štúdie boli v roku 2009 publikované v časopise Aktuality v nefrologii, ročník 15, číslo 3. Interné oddelenie Strahov VFN Praha je tak pilotným pracoviskom v ČR v používaní dialyzačných roztokov Citrasate®.

Prvé, takmer šesťmesačné klinické skúsenosti s používaním dialyzačných roztokov Citrasate® v sieti dialyzačných centier B. Braun Avitum v ČR a SR prezentoval vedúci Lekárskej rady B. Braun Avitum, MUDr. Vladimír Vojanec. Poukázal na signifikantnú redukciu heparínu/LMWH, pozitívne efekty v manažmente anémie, nárast účinnosti dialyzačného ošetrenia Kt/V, ale aj na nárast hypotenzných epizód (svalové kŕče).

O stratégii dialyzačnej liečby z pohľadu správnej voľby dialyzačného roztoku a o vlastných šesťmesačných skúsenostiach s dialyzačnými roztokmi Citrasate® na svojom pracovisku hovorila MUDr. Innet Lajtmanová, vedúca lekárka dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Šali. Poukázala na individuálny prístup v rozhodovaní o prechode pacientov zo štandardného dialyzačného roztoku na Citrasate.

MUDr. Světlana Vaňková, vedú­ca lekárka dialyzačného strediska Praha-Nusle, sa vo svojej prednáške venovala kalciovej bilancii pri hemodialýze s použitím roztoku s kyselinou citrónovou. Prezentovala zistenie, že hemodialýza s použitím roztoku Citrasate® vedie k negatívnej bilancii Na, Ca, Mg, ktorá je štatisticky významná, ak sa porovná bilancia pri hemodialýze so štandardnými roztokmi s rovnakou deklarovanou koncentráciou Ca. Rozdiel klesá pri porovnaní bilancií štandardného roztoku Ca 1,25 mmol/l a Citrasate® s Ca 1,50 mmol/l.

O význame a používaní Citrasate® v akútnej dialýze hovoril MUDr. Lukáš Svoboda, vedúci lekár dialyzačného strediska B. Braun Avitum Praha-Homolka. Konštatoval, že u akútne dialyzovaných pacientov možno plne využiť proklamované medicínske benefity dialyzačného koncentrátu Citrasate®. Naj­dôležitejším prínosom je možnosť liečby bez použitia antikoagulačných liekov v redukovanej dávke alebo v kombinácii s menej rizikovými.

Jiří Klouda sa venoval technickým aspektom používania dialyzačného roztoku s kyselinou citrónovou na dialyzačných monitoroch Dialog + .

Po skončení prednášok nasledovala veľmi otvorená diskusia k jednotlivým prezentovaným témam, hodnotili sa medicínske klady i zápory kyseliny citrónovej v dialyzačných roztokoch, ekonomické aspekty vyplývajúce nielen z deklarovanej, ale v praxi overenej redukcii heparínu/LMWH. Dialyzačný roztok Citrasate® sa v ČR používa od roku 2008 a podľa údajov doc. Ing. Františka Lopota, CSc., v roku 2013 v Českej republike viac ako 40 % pacientov používa pri HD/HDF dialyzačný roztok Citrasate®, a polovica dialyzačných stredísk už pracuje s Citrasate®.

Na záver si dovolím poďakovať sa prednášajúcim za spracovanie svojich tém a všetkým účastníkom pracovného stretnutia, ktorí pricestovali z rôznych dialyzačných stredísk z Česka a zo Slovenska. Veríme, že ich problematika dialyzačných roztokov s obsahom kyseliny citrónovej zaujala a obohatila ich odborné vedomosti v prospech ich pacientov. Poďakovanie patrí aj organizátorom podujatia za výber krásneho prostredia, ktoré vhodne podporilo príjemnú atmosféru podujatia.  

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum

Čtěte také

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza

Světový den ledvin 2018 upozorňoval na typicky ženská rizika ledvinového onemocnění. Specifikem závislým na pohlaví jsou především záněty močového měchýře, tzv. cystitidy, kterými ženy trpí mnohem častěji než muži. Mottem „CHLAPI, CHRAŇTE SVOJE ŽENY!“ jsme vyzvali všechny muže, aby nepodceňovali zdraví ledvin svých žen a vzali je na preventivní vyšetření.

10.05.2018
Nefrologie

Ľudia z Vrakune budú mať od apríla k dispozícii pod jednou strechou nové dialyzačné stredisko a niekoľko odborných ambulancií. Spoločnosti B. Braun Avitum sa v Bratislave podarilo vybudovať druhú dialýzu, o ktorú sa dlhodobo usilovala. 

19.04.2018
Skupina B. Braun