Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

23. Leden 2017

Stapler TST36

Odstranění většího množství tkáně pod přímou vizuální kontrolou jsou dominanty stapleru TST36, který je od 1. listopadu hrazen pojišťovnami v České republice. Pro řešení velkých prolapsů rekta a rektokély byl vytvořen ve spolupráci s italskými proktology před třemi lety. Lze s ním operovat i velké hemoroidy III. a IV. stupně.


 

Šetrný a rychlý

Stapler TST 36 je chirurgický stapler s největším průměrem těla (36 mm). Dominantou tohoto výrobku jsou prostorná okna v těle stapleru, která umožňují odstranit velké množství prolabované tkáně jedním odpalem. Operatér má při výkonu odstraňovanou tkáň pod přímou
vizuální kontrolou. Vnitřní objem stapleru je více než 35 cm3, a proto jím lze odstranit podobný objem tkáně, který se dříve operoval i dvěma PPH staplery. Zároveň je tato technika velmi šetrná a rychle proveditelná s velmi malým rizikem komplikací, jako jsou bolestivost, krvácení či návrat prolapsu.

 

Purse-string nebo Parachute

Chirurg na začátku operace volí mezi dvěma technikami odstraňování rektálního prolapsu – tzv. „parachute“ technikou nebo „purse-string“ technikou. „Purse-string“ technika (s tabáčkovým stehem) se doporučuje pro menší prolapsy a je blízká klasické Longově metodě. „Parachute“ technika (která podle vzhledu vláken připomíná padák) se využívá pro velké prolapsy, kdy má operatér výrazně větší možnost přesně odstranit požadovanou tkáň a lépe řešit asymetrické prolapsy rekta nebo rektokély.

Video

Obě techniky s použitím stapleru TST36 můžete zhlédnout na videích dr. Naldiniho z italské Pisy:

Purse-strung technika          Parachute technika

 

MVDr. Martin Štěpánek
divize Aesculap

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

17.01.2018
Chirurgie

Říká, že miluje svůj operační sál, že pouze sny mohou být energií pokroku a že budoucnost rozvoje medicíny vidí v komplexnějším přístupu k pacientům než doposud. Rozhovor s profesorem Gabrielem Naldinim.

19.07.2017
Chirurgie