Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

14. Prosinec 2011

Správná péče o permanentní katetry jako prevence nežádoucích onemocnění

Ve slavné historické budově Royal College of Surgeons v Londýně se dne 18. října 2011 konala již v pořadí pátá konference věnovaná péči o močové katetry - Urinary Catheter Care Masterclass - jejímž organizátorem byla Aesculap Akademie United Kingdom.

Hlavním tématem byla tradičně péče o permanentní močové katetry, letos poprvé však bylo toto téma rozšířeno o problematiku intermitentní močové katetrizace. Specialisté z řad sester a lékařů z Velké Británie přednesli své příspěvky s nejnovějšími poznatky týkajícími se péče o močové katetry a také představili aktualizované guidlines.

Ve Velké Británii je obecně této problematice věnována velká pozornost. Je to díky vysokému výskytu nozokomiálních infekcí během hospitalizace pacientů a různým nežádoucím příznakům u nemocných souvisejících se zavedením permanentních katetrů. Posledním trendem je snižování použití této metody a snaha o využití jiných indikovaných metod derivace moče. Léčba komplikací, zvláště infekce, je totiž několikanásobně dražší než prevence. V této praxi se významně osvědčilo využití proplachových roztoků Uro-Tainer® s obsahem 0,9% roztoku NaCl nebo G soluce.

Dále byly probrány právní, psychologické a sexuální aspekty používání močových katetrů, a to jak z pohledu pacientů, tak i zdravotnického personálu. Program byl zakončen přehlednou přednáškou o neurologických onemocněních močového měchýře z pohledu uroneurologa.

Možnost  poprvé se zúčastnit tohoto setkání byla pro nás velkým přínosem. V České a Slovenské republice jsou totiž v péči o pacienty s permanentními močovými katetry stále velké rezervy. Řada těchto nemocných má recidivující infekce močových cest či problémy s průchodností katetrů pro inkrustace vápenných solí a jsou nuceni docházet k lékaři na časté výměny katetru. A právě prevence s využitím proplachových roztoků se ukazuje jako daleko účinnější a ekonomicky méně náročnější varianta, nehledě na to, že se významně snižuje procento výskytu nežádoucích příznaků.

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.
manažer divize OPM

Čtěte také

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA vyhlásil úplný zákaz všech pudrovaných chirurgických a vyšetřovacích rukavic.

11.09.2017
Chirurgické obory

S dobou rozvinuté civilizace a technologických výdobytků, které nám usnadňují život, jdou ruku v ruce i civilizační choroby. Jednou z nejčastějších je diabetes mellitus neboli cukrovka. Včasný záchyt, prevence a screening velmi napomáhají k eliminaci a léčbě diabetu.

15.03.2017
Ambulantní péče