Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Září 2015

Skloubení teorie s praxí umožňuje posunout se dál

O zkušenostech z praktického kurzu Aescelap Akademie v novém simulačním středisku Pavilon B. Braun Dialog hovoří MUDr. Richard Pradl, Ph.D., přednosta kliniky KARIM FN a LF UK Plzeň.

V čem vidíte největší přínos simulačních kurzů v anestezii?

Simulační kurzy jsou skloubením teorie s praxí. Teoretický úvod umožňuje získat nadhled či odstup od řešení konkrétních krizových scénářů a zároveň pomáhá najít co nejefektivnější řešení nejen z pohledu konkrétní medicínské situace, ale zejména z pohledu týmu. V praxi potom tyto kurzy učí, jak neztrácet čas, jak komunikovat v týmu, jaké jsou role a úlohy jednotlivých členů, jak členové získávají zpětnou vazbu v průběhu zásahu apod.

Můžete vyzdvihnout nějakou konkrétní oblast využití těchto simulací?

Simulační středisko se díky svému výbornému vybavení úzce blíží reálné praxi a dokáže tak jednoduše navodit atmosféru zásahu i se všemi možnými komplikacemi. Průběh celého zásahu je zaznamenáván a účastníkům pak umožní dostat zpětnou vazbu s rozborem, jak řešení situace probíhalo, jaká byla časové osa, které části zásahu byly efektivní, jak tým komunikoval, kde ztrácel čas. Rozbor simulace v týmu umožňuje vnímat nedostatky zpětně a poučit se z věcí, které v průběhu zásahu unikly pozornosti, a příště se posunout dále.

 

KRIZOVÉ SITUACE NEJEN V MEDICÍNĚ

Co se Vám na kurzu nejvíce líbilo?

Kurz byl celkově výborně připraven jak po stránce organizačního zajištění, tak volbou přednášejících a počtem účastníků kurzu. V teoretické části bylo velmi zajímavé srovnání řešení krizových situací v medicíně a v letectví. Viděli jsme, jak jsou pracovníci obou odvětví na řešení krizových situací školeni. V tomto máme v medicíně ještě velké rezervy, přestože četnost těchto situací je velká. V následující praktické části bylo zajímavé vidět, v čem jsou konkrétní nedostatky.

Co jste během kurzu nejvíce postrádal?

Tyto simulační kurzy zatím u nás nejsou příliš časté - toto byl jeden ze základních kurzů v anesteziologii, na který je možné navázat jakýmkoliv dalším kurzem posunujícím tuto problematiku dále. Z mého pohledu výborně splnil vytyčený cíl. Myslím, že je přínosnější vyzdvihovat pozitiva podobných kurzů. Bezprostředně jsem žádné nedostatky nevnímal.

 

V SIMULAČNÍCH KURZECH SI NAJDOU SVÉ I NEMOCNIČNÍ SESTRY

Doporučil byste kurz i ostatním kolegům z oboru?

Jednoznačně ano - myslím, že kurz je zajímavý jak pro mladší lékaře, tak pro ty vedoucí. Mladším lékařům může být přínosem efektivita kurzu a současně nahrávaná zpětná vazba. Vedoucí lékaři zase mohou získat trochu nadhled nad tím, jakým způsobem mají na svých odděleních nastaven způsob řešení konkrétních krizových situací. Kurz je určitě přínosem i pro sesterský personál - zobrazuje totiž roli sestry během zásahu, vyzdvihuje důležitost efektivity a jednoznačnosti komunikace atd. Kurz ukázal, že způsob komunikace mezi lékařem a sestrou v anesteziologii je věcí každodenní praxe, a je-li komunikace správně nastavena, tak ani v krizových situacích nenastane problém.

 

Přehled aktuálních kurzů Aesculap Akademie

redakce Braunovin

Čtěte také

Třetí říjnovou neděli se Pavilon B. Braun Dialog na celý den proměnil ze vzdělávacího centra pro zdravotníky na dětské školicí středisko. Společnost B. Braun stejně jako loni připravila dětský den pro zaměstnance a především jejich ratolesti. 

21.11.2017

Dveřmi supermoderního tréninkového centra Aesculap Akademie v Pavilonu B. Braun Dialog v Praze na Bulovce prošlo za prvních 12 měsíců fungování 2412 zdravotníků. Plnou čtvrtinu tvořily kurzy simulace krizových stavů realizované na nejmodernějším modelu umělého člověka.

14.06.2016
Skupina B. Braun

Rozhovor s MUDr. Vladimírem Vojancem, vedoucím dialyzačního střediska na pražské Bulovce

07.12.2015
Aktuality z B. Braun