Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

17. Květen 2017

Rezistence vůči antibiotikům

Jako nosné téma při příležitosti Světového dne hygieny rukou, připadajícího na den 5. května, byla vybrána problematika rezistence a edukace.  
Skupina B Braun ve spolupráci s vybranými pracovišti připravuje on-line školení.

Světová zdravotnická organizace (WHO, World Health Organization) dlouhodobě apeluje na dodržování správné hygieny rukou a usiluje o šíření programů prevence a kontroly infekcí (IPC, infection prevention and control) na co nejširší spektrum zdravotnických pracovišť. Hlavním cílem je edukovat zdravotníky v praktikování správné hygieny a dezinfekce rukou ve zdravotnických zařízeních a díky tomu snižovat riziko přenosu infekcí mezi zdravotníky a pacienty.

V rámci této osvětové iniciativy WHO cílí také na širokou veřejnost, a to především prostřednictvím Světového dne hygieny rukou. Stejně jako v předchozích letech tento den připadl na 5. května. Letos se Světová zdravotnická organizace zaměřila na téma antibiotik a připomíná zdravotníkům i veřejnosti: „Rezistence vůči antibiotikům roste – řešení je ve vašich rukou.“  Dodržování zásad správného mytí rukou je základem prevence infekcí a Světový den hygieny rukou právě tyto zásady připomíná.

Skupina B. Braun vnímá téma hygieny a dezinfekce jako velmi důležité a ve spolupráci s vybranými pracovišti po celé republice Světový den hygieny rukou dlouhodobě podporuje. „Navíc pro zdravotníky připravujeme e-learning, který shrnuje nejdůležitější zásady správné hygieny a dezinfekce rukou a po absolvování jednoduchého on-line školení bude možné si udělat test a získané znalosti si ověřit,“ říká Mgr. Petra Bártová, obchodní zástupkyně divize OPM.

Tématu hygieny a dezinfekce se Skupina B. Braun věnuje také z pohledu pacienta na webových stránkách Lepší péče. http://lepsipece.cz/tema/hygiena-dezinfekce/

redakce Braunovin

Čtěte také

V současné době, kdy je pozornost uživatelů vedle účinnosti přípravků věnována ve stejné míře i jejich vlivu na pokožku, je Promanum® pure jedním z nejoblíbenějších výrobků.

09.12.2014
Dezinfekce a hygiena

Není pochyb o tom, že pokožka rukou zdravotnického personálu je nadměrně namáhána. Aby byla v dobré kondici, je potřeba ji chránit a ošetřovat.

29.11.2013
Ambulantní péče

V České a Slovenské republice v důsledku chirurgických intervencí na zažívacím traktu každoročně vzrůstá počet pacientů s nově vytvořenou stomií. V průměru každá druhá operace na střevě, častěji tlustém, končí stomií. Nejčastější příčinou je kolorektální karcinom. Stomie zvyšují nároky na ošetřovatelskou péči, zejména na výběr správné pomůcky a péči o její okolí. Současně se zvyšují nároky pacientů na uživatelský komfort.

07.11.2014
Stomie