Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

19. Květen 2015

První instalace převratného 3D laparoskopu Einstein Vision v České republice

Brněnská nemocnice SurGal Clinic jako první pro své pacienty zakoupila 3D laparoskop Einstein Vision a zároveň otevřela školicí 3D centrum pro lékaře ze střední a východní Evropy.

Brněnská chirurgicky orientovaná nemocnice SurGal Clinic otevřela zbrusu nové pracoviště - unikátní  EINSTEIN VISION 3D LAPAROSCOPY centrum. Jedná se o vůbec první instalaci laparoskopické 3D technologie pro klinické použití v České republice. Slavnostního otevření se vedle dalších významných hostů zúčastnil také předseda vlády ČR Petr Nečas, ministr školství Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 

„Potvrzuje se, že systém zdravotní péče a přijímaní moderních technologii je v naší zemi zabezpečený. Existence a dostupnost takto kvalitního zdravotnického zařízení se špičkovou technologií je dobrou zprávou nejen pro občany Jihomoravského kraje, ale pro pacienty z celé České republiky. Jsem velmi rád, že se o zavádění nejmodernějších technologií již nemusíme dozvídat jen ze zahraničí,“ řekl na půdě brněnské SurGal Clinic premiér Petr Nečas.

3D laparoskop Einstein Vision je nejmodernější technologie, která operatérovi v průběhu operačního zákroku poskytuje přirozené prostorové (3D) zobrazení operačního pole ve Full HD kvalitě. Lékař se díky tomu mnohem snáze orientuje, což vedle zkrácení operačního výkonu a snížení rizika krvácení, významně přispívá také k eliminaci možných chyb způsobených nepřehledností „terénu“. Pacient novou metodu ocení zejména v příznivější  rekonvalescenci, zkrátí se mu doba hospitalizace a vrátí se rychleji do běžného života.

„Je to doslova technologie 22. století, jejíž přínos je ohromný. Posouvá medicínu zase o výrazný krok kupředu a já jsem nesmírně rád, že budu mít příležitost ve své praxi s přístrojem pracovat,“ uvádí na adresu 3D laparoskopu EINSTEIN VISION Jiří Vokurka, primář laparoskopického oddělení SurGal Clinic.

Ve spolupráci s Aesculap Akademií v  SurGal Clinic zároveň vzniká školicí centrum EINSTEIN VISION 3D LAPAROSCOPY centrum pro lékaře z celé střední a východní Evropy. „Již začátkem října přijedou do školicího centra přední norští laparoskopisté a budou zde absolvovat 3denní praktický workshop na 3D laparoskopu Einstein Vision,“ pochvaluje si zájem zahraničních expertů Jitka Kellnerová, ředitelka SurGal Clinic.

Začátek spolupráce s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno

„Již v minulosti jsme zavedli řadu novátorských léčebných metod, např. metodu Visionaire, která spočívá ve výrobě přesné šablony pro implantaci náhrady kolenního kloubu, a to v závislosti na anatomii konkrétního pacienta.   Nyní, u příležitosti slavnostního otevření nového centra, jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno , na jejímž základě se budeme podílet na širokém spektru společných projektů v oblasti vědy a výzkumu,“ doplňuje Kellnerová.

Spolupráci soukromé kliniky s univerzitou ocenil i premiér. „Těší mě, že spolupráce v oblasti vědy a výzkumu funguje právě v takovém oboru jako je medicína, nikoli jen na průmyslové bázi, kde spolupráci soukromé sféry a univerzit vidíme nejčastěji,“ dodal Nečas. 

Zkušenosti s používáním EinsteinVision® v endoskopii sdílíme na Facebooku. Přidejte se na

http://www.facebook.com/EndoskopieAesculap

redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory