Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

24. Říjen 2014

ProSet prináša viac - inteligentný koncept na optimalizáciu procesov

Poznáte to z každodennej práce na oddelení, prípadne na operačných sálach. Každý výkon si vyžaduje množstvo pomôcok a jednotlivých výrobkov. Okrem toho má každý lekár svoje osobné preferencie na obľúbené produkty a postupy, a tak je potrebné mať pri rovnakom výkone rôzne variácie potrebných komponentov.

Šikovný personál, samozrejme, dokáže zvládnuť aj individuálne nároky, ale pri dnešnom všeobecnom tlaku na efektivitu a racionalizáciu to už začína byť neudržateľné. Moderné trendy sa orientujú na štandardizáciu prostriedkov a postupov a na zvyšovanie bezpečnosti výkonov.

Na základe požiadaviek z nemocníc začali výrobcovia hľadať na tento problém vhodné riešenia. Spoločnosť B. Braun je popredným inovátorom v mnohých oblastiach medicíny, a tak už istý čas ponúka riešenie vo forme zákazníckych zostáv pod spoločným názvom ProSet.

Individuálne usporiadanie jednotlivých elementov tangramu umožňuje vytvoriť rôzne kombinácie skladačky. ProSet predstavuje súpravu pozostávajúcu z viacerých jednotlivých výrobkov, ktoré spolu tvoria logickú jednotku na vykonanie zvoleného výkonu. Pre ten istý výkon je však možné poskladať zostavu s rôznym zložením. To je práve prínosom hotových kompletných súprav všetko potrebné v jednom balení podľa požiadaviek zákazníka. Ako prvé sa na našom trhu objavili zostavy pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a an giografiu . Sú veľmi obľúbené a takmer na všetkých pracoviskách sú nevyhnutnou samozrejmosťou. Ako predstaviteľ divízie Hospital Care som rád, že podobný progres ponúkame aj k produktom tejto divízie. Ide hlavne o tri oblasti, a to:

 • infúznu terapiu,
 • regionálnu anestéziu,
 • centrálne venózne katétre.

 

Výhody ProSet

 • individualizácia zloženia súpravy,
 • pripravené na okamžité použitie,
 • minimalizácia rizika kontaminácie,
 • redukcia celkových nákladov,
 • vyššia bezpečnosť,
 • štandardizácia výkonov na oddelení,
 • výrazná úspora času.

 

Pri výbere konkrétnej zostavy ProSet sú možné dve cesty. Prvou je návrh a vytvorenie individuálnej zostavy, ktorú si definuje zákazník podľa svojich predstáv. Následne prebehne kalkulácia a po odsúhlasení ceny aj výroba vzorky na odskúšanie, prípadne sa zapracujú zmeny a výsledok sa zadá do výroby. Avšak aby takáto súprava vznikla, treba vyrobiť určitú minimálnu šaržu, ktorá predstavuje väčšinou stovky až tisíce kusov. V podmienkach nášho trhu, hlavne vzhľadom na jeho veľkosť, je preto jednoduchšie siahnuť po zostavách, ktoré sa už vyrábajú, najlepšie z katalógu Best sellers“. Tieto najobľúbenejšie zostavy vyhovujú mnohým pracoviskám na svete, sú overené a s veľkou pravdepodobnosťou s nimi budete spokojní. Veľkou výhodou je, že sú okamžite dostupné a môžete objednať aj malé množstvá. Celá súprava sa skladá zo špičkových a kompatibilných komponentov.

 

Aktuálne dostupné zostavy z divízie Hospital Care

 • Infúzna terapia:
  jednoduchšie, ako aj zložité zostavy, ktoré obsahujú napr. súpravu, hadičky, ventily, bezihlové vstupy, infúzne filtre, rampy atď. Zostava je už kompletne pospájaná a pripravená na okamžité použitie.
 • Regionálna anestézia:
  zostavy pre epidurálnu anestéziu, spinálnu anestéziu a periférne blokády. Súpravy okrem produktu na regionálnu anestéziu (napr. epidurálny set) obsahujú aj pomôcky na dezinfekciu miesta vpichu, nalepovacie rúško s otvorom, ihly, striekačky, tampóny a pod. Všetko je to uložené a zabalené do praktickej plastovej misky.
 • Centrálne venózne katétre:  
  rúškovacia súprava, ktorá obsahuje všetko potrebné na ideálne zavedenie CVK, okrem rúškovania aj kovové nástroje (nožnice, ihelec, pinzeta), gázové štvorce a tampóny, ihly, striekačky, dokonca aj jednorazové šitie. Už potrebujete iba svoje rukavice.

 

Príklad zloženia zostavy pre epidurálnu anestéziu:

epidurálna súprava vrátane bezodporovej striekačky a filtra, gázové štvorce 5   ks, dezinfekčné špongie s paličkou 3   ks, rúška s otvorom, jednorazové ihly a striekačky, aspiračná hadička s filtrom na aspiráciu anestetika, plastová delená miska, a to všetko zabalené do zeleného obalu.

Aktuálne sa pripravuje rozšírenie súprav o žiadaný sterilný kryt na ultrazvukovú sondu, pretože veľa výkonov sa dnes vykonáva pod kontrolou USG.

Z hľadiska logistiky zásobovania je pre personál badateľné výrazné zjednodušenie. Ak uvidíte v poličke potrebnú súpravu, viete, že na výkon máte všetko potrebné. Vítaným momentom je aj fakt, že náklady sa nezvyšujú, nepracujete drahšie ako doteraz!

To, že ide o správnu cestu, potvrdzuje aj nedávna štúdia tímu Univerzity v Tübingene, ktorá potvrdila, že používaním kompletných súprav pri zavádzaní cen­trálnych venóznych katétrov sa výrazne znížil počet procedurálnych pochybení a skrátil sa celkový čas výkonu. Počet zákazníckych zostáv ProSet budeme postupne dopĺňať, pre bližšie informácie kontaktujte svojho regionálneho obchodného zástupcu.

Ing. Pavol Faix
divízia Hospital Care

Čtěte také

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie