Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

11. Duben 2018

Preventivní vyšetření ledvin letos odhalilo více nemocných

Preventivní vyšetření v síti Dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum na Světový den ledvin 8. 3. 2018 zachytila o 11 % více lidí s podezřením na onemocnění ledvin.  Zatímco loni bylo z celkového počtu ambulantně vyšetřených posláno 18 % pacientů na další vyšetření, letos to již bylo 29 %. 

„Zvýšený výskyt nemocných může mít řadu příčin. Onemocnění ledvin patří mezi ta komplexní, a proto koresponduje například se zvyšujícím se výskytem cukrovky a dalších civilizačních onemocnění jako je třeba vysoký krevní tlak. Pro nás je to ale potvrzením smysluplnosti celé akce. Včasná spolupráce s lékařem dokáže mnohdy vážné poškození ledvin odvrátit nebo alespoň stabilizovat jejich zbytkovou funkci a tím oddálit jejich celkové selhání,“ říká vedoucí lékař dialyzačních střediskem B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec.

 

Na další vyšetření letos putoval každý třetí

Celkově přišlo do 23 otevřených Dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum po celém Česku 1162 zájemců o preventivní vyšetření. K praktickému lékaři, na urologii nebo třeba diabetologii k dalším testům bylo indikováno 338 lidí. Největší zájem o prevenci byl mimo Prahy v Plzni, Teplicích a Litvínově. „Zjišťovali jsme i odkud se lidé nejčastěji o možnosti preventivního vyšetření dozvěděli a jasně vedou média a internet. Také se zdá, že preventivních vyšetření využívají více lidé z rizikových skupin s nějakými konkrétními obtížemi,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

 

Ledvinová kalkulačka: za 3 dny 20 tisíc vyplněných dotazníků

Před spuštěním unikátního projektu ledvinovakalkulacka.cz bývala před nefrologickými ambulancemi na Světový den ledvin fronta až do večera. Snaha vyhovět ještě většímu počtu zájemců pak vedla k nápadu nabídnout i testování on-line. Samotnou návštěvu lékaře to člověku určitě nenahradí, ale po zodpovězení testových otázek si každý udělá představu, nakolik by sám mohl patřit do rizikové skupiny. „Letos si od 6. do 8. března na stránkách ledvinové kalkulačky vyplnilo test kolem 20 tisíc lidí. Toto číslo potvrzuje, že naše myšlenka přinést lidem testování až do obýváků funguje,“ říká Vladimír Vojanec. Stále platí, že asi 40 % pacientů se o vážném poškození svých ledvin dozvídá až při jejich selhání, protože nemocné ledviny nevarují předem bolestí. Na stránkách ledvinové kalkulačky zodpoví zájemce 15 základních otázek a v případě, že do rizikové skupiny patří, bude končit vyhodnocení doporučením návštěvy praktického lékaře nebo nefrologa. Za tři roky si zobrazilo stránky 160 tisíc unikátních návštěvníků, z nichž se zhruba 90 % také otestovalo.

 

Rizikové faktory a příznaky ledvinových onemocnění

Pro stanovení rizikové skupiny pacientů hraje roli věk, pohlaví, dědičné faktory, kouření a související onemocnění, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak nebo obezita. Také otoky nohou nebo i očních víček a obličeje mohou být příznakem nefrologického onemocnění. Zpozornět by měl také každý, kdo prodělal infarkt myokardu nebo angínu pectoris. Dále jsou zatěžujícími procesy prodělané srdeční selhání, ischemická choroba dolních končetin, revmatologické onemocnění, časté užívání léků na bolest a ledvinové kameny či bílkovina a krev v moči při předešlých vyšetřeních. Vyplatí se také všímat si stavu moči. Jakmile je tmavá, je na ní pěna nebo má neobvyklý zápach, je to alarmující. Pokud člověk močí často v noci nebo je moči naopak málo, to znamená méně než půl litru denně, měl by se aktivně zajímat o další vyšetření. Mezi příznaky ledvinových onemocnění patří i svalové slabosti, křeče, nechutenství nebo změna barvy kůže. Vyplatí se tedy zvídavý přístup k životu, zdravý životní styl a zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví, který se projeví alespoň absolvováním preventivní prohlídky u praktika nebo vědomým získáváním informací.

redakce Braunovin

Čtěte také

Před 20 lety uvedla společnost B. Braun na evropský trh první standardizovaný tříkomorový vak pro pacienty odkázané na parenterální výživu. Tříkomorové vaky NuTRIflex se vyrábějí v německém Melsungenu a jsou prodávány v 50 zemích po celém světě.

03.01.2019
Aktuality z B. Braun

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14−27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.„Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ shrnuje výsledky CYTO projektu PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu (MOU) v Brně.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun

Z průzkumu, který se uskutečnil ve 155 českých nemocnicích, vyplynulo, že zdravotnický personál se v České republice nejvíce bojí syndromu vyhoření a agresivních pacientů. Nejbezpečněji se zdravotníci cítí v Městské nemoci Duchcov. „Průzkum potvrdil, že bezpečnost personálu je velmi silné téma. Řada kurzů Aesculap Akademie se již bezpečnosti personálu věnuje a jejich spektrum budeme rozšiřovat,“ komentoval výsledky MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun, která průzkum společně s HealthCare Institutem v únoru až srpnu tohoto roku realizovala.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun