Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Duben 2014

Prevence rizik v infuzní terapii

Společnost B. Braun dokončila další příspěvek věnující se prevenci rizik v infuzní terapii.

Poslední informační brožura, která se souhrnně věnuje rizikům při používání DEHP jako změkčovadla PVC v infuzní terapii, tak doplňuje kompletní sestavu rizik, kterým se společnost B. Braun Medical intenzivně v rámci svého vývoje věnuje. Patří mezi ně:  

  • Vzduchová embolie
  • Chemická kontaminace
  • Kontaminace částicemi
  • Inkompatibilita léčiv
  • Poranění ostrými předměty
  • Chyba medikace
  • Mikrobiální kontaminace
  • Expozice DEHP

Jak již jsme avizovali dříve, všechny dokumenty mají stejnou strukturu. V každém tématu naleznete úvod, příčiny vzniku problému, zdravotní a ekonomické následky, komplikace a jejich předcházení. V neposlední řadě nabízí i řešení společnosti B. Braun Medical v prevenci zmiňovaných rizik. Bohatý přehled dostupné a použité literatury pak zájemce  dovede k dalším pramenům ve sledované oblasti rizik infuzní terapie.

Všechny uvedené brožury jsou dostupné prostřednictvím obchodních zástupců společnosti B. Braun Medical.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie