Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

8. Říjen 2012

Pokroky v urogynekologii - III. ročník workshopu

Ve dnech 6. a 7. září 2012 uspořádalo urologické oddělení nemocnice Kyjov III. ročník workshopu Pokroky v urogynekologii. Workshop se konal na poetickém místě Bukovanského mlýna v Bukovanech u Kyjova.

Tato vzdělávací akce celorepublikového významu proběhla pod odbornou záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie za přítomnosti 130 urologů, gynekologů a dalších odborníků z celé České republiky a rovněž ze Slovenska.

Odborný program byl monotematicky zaměřen na diagnostiku a operační řešení ženské stresové inkontinence. Čtvrteční přednáškový podvečer byl věnován teoretické problematice a hodnocení dlouhodobých výsledků jednotlivých operačních technologií. V pátečním dopoledním programu byly formou komentovaných autorských videoprezentací představeny všechny miniinvazivní operační postupy používané na území České a Slovenské republiky.

Čtvrteční večer patřil diskusnímu fóru, jehož zpestřením byl raut s degustací vín a místních specialit. Účastníci workshopu měli možnost večerní prohlídky větrného mlýna s výkladem pana mlynáře a zhlédnutí expozice slovanské vesnice 19. století.

Společnost B. Braun patřila k hlavním sponzorům workshopu a postarala se o příjemné překvapení nejen pro organizátory, ale také pro všechny zúčastněné. Zástupkyně divize OPM pojaly večerní program stylově a v kyjovských krojích reprezentovaly nejen společnost B. Braun, ale současně ozdobily mužské složení krojované cimbálové muziky Pavla Růžičky s primášem Janem Machalínkem, která příjemně doplnila celý večer.

Za firmu B. Braun si dovolujeme touto cestou vyjádřit i poděkování prim. MUDr. Miroslavu Krhovskému a ostatním členům organizačního výboru za zajištění vynikající odborné i společenské úrovně celé akce.

Iveta Hloušková

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory