Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

18. Říjen 2011

Perfusor® Space - stavať na tradíciách

Názov produktu, ktorý sa používa už 60 rokov, je dôkazom toho, že produkt prerazil na trhu a je dlhodobo úspešný. V prípade lineárneho dávkovača Perfusor® o tom nikto nepochybuje. Názov Perfusor® sa v odbornej verejnosti často používa ako synonymum pre lineárny dávkovač, podobne ako „braunyla“ pre periférnu kanylu. Udržať si dosiahnutú pozíciu taký dlhý čas znamená pre výrobcu veľkú výzvu a záväzok. Prístroj musí byť moderný, spoľahlivý, inovatívny, cenovo dostupný, obľúbený. Preto ani najnovšia generácia Perfusor® Space by napriek svojej obľúbenosti nemala zaspať na vavrínoch, ale stále prinášať nové možnosti.

Čo prináša nový softvér J?

Áno, je to tak. Za nie dlhý čas svojej existencie aktuálne prichádza softvér pod písmenom „J“. Každé písmeno predstavuje doplnenie vlastností prístroja o nové funkcie. Tak ako s úžasom pozorujeme neuveriteľne rýchly progres v oblasti informačných technológií, vývoj sa, samozrejme, nezastavil ani u „infúz­nych“ počítačov, ako možno smelo pomenovať pumpy Space. Treba povedať, že výrobca novými funkciami reaguje aj na špecifické požiadavky užívateľov, ktorí takto prispievajú svojimi nápadmi, pričom posúvajú hranice využiteľnosti pumpy ďalej. Ponúkaná univerzálnosť použitia znamená aj elimináciu zbytočných nákupov „špecializovaných“ jednoúčelových prístrojov. Zrekapitulujme si, čo všetko dávkovač dokázal už v predošlej verzii softvéru H.

Perfusor® Space v sebe zahŕňa okrem techniky (hardvér) aj terapeutický rozmer (softvér):   

 • režim štandardného lineárneho dávkovača - pre neonatológiu aj dospelých pacientov,
 • možnosť použitia striekačiek objemov: 2/3, 5, 10, 20, 50/60   ml rozličných výrobcov,
 • samostatné použitie púmp alebo v integrácii v dokovacej stanici,
 • množstvo individuálnych nastavení zohľadňujúcich predstavu užívateľov,
 • použitie v nemocniciach aj v mobilných aplikáciách (sanitka, vrtuľník),
 • PCA (pacientom kontrolovaná analgézia) dostupná vo všetkých pumpách,
 • TCI (target controlled infusion) - automatické podávanie liečiv Propofol® a Remifentanil® (protokoly Marsh, Schnider, Minto),
 • napojenie systému na nemocničný informačný systém,
 • podpora používania čiarového kódu,
 • knižnica liekov zobrazuje a kontroluje povolené hodnoty rýchlostí dávkovania a automatické prepočty,
 • v spojení so Space MRI sú pumpy použiteľné aj v prostredí MRI.

Softvér J prináša nasledujúce najdôležitejšie inovácie:

 • v špeciálnych funkciách pribudli nové terapeutické režimy dávkovania - Nábeh a pokles, Programovací režim, Režim viac­násobnej dávky,
 • softvér nutný pre použitie pumpy v režime SGC (Space Glucose Control) - systém na kontrolu glykémie, Perfusor® Space tam slúži na dávkovanie inzulínu,
 • k softvérovým jazykom bola pridaná slovenčina,
 • úplne nová knižnica liekov,
 • nové jednotky dávky - nanogram (ng), gram (g), mili a kilo units (mIU, kIU), kilokalória (kcal),
 • povrch tela (m2), počítaný podľa Dubois vzorca.

Terapeutické režimy dávkovania

Tieto nové funkcie reagujú práve na požiadavky od užívateľov. Dovoľujú nastaviť špeciálny profil dávkovania pred spustením, čím sa zabezpečia presné požiadavky dávkovania pri špeciálnych terapeutických postupoch a personál sa odbremení od častej manipulácie s prístrojom. Parametre sa nastavujú buď v menu Špeciálne funkcie alebo pre konkrétny liek sa prednastavia v Knižnici liekov. Predstavme si bližšie uvedené možnosti.

(1)Režim Nábeh a pokles (1)

Tento režim možno vhodne použiť vtedy, keď sa má cieľová rýchlosť dosiahnuť postupne, nie okamžite po spustení. Na konci dávkovania taktiež môže rýchlosť dávkovania postupne klesať. Nastaví sa jednoducho čas, ako dlho má trvať postupný nábeh rýchlosti po cieľovú rýchlosť, resp. klesanie na konci dávkovania. Typickým použitím je podávanie parenterálnej výživy (tu sa dá vhodne použiť aj nová jednotka kcal na sledovanie podaného množstva kalórií).

(2)Programovací režim (2)

V tomto režime možno dopredu nastaviť až 12 segmentov dávkovania, pričom každý segment má stanovenú rýchlosť dávkovania a jeho trvanie. Použiť sa môže taktiež v parenterálnej výžive alebo pri podávaní špeciálnych liekov (napr. IVIG - intravenózny imunoglobulín).

Režim viacnásobnej dávky (3)

Ako hovorí samotný názov, v tomto režime sa nastaví striedanie podávania dávok (bolusov) a kontinuálnej rýchlosti. Použitie sa môže nájsť pri podávaní antibiotík, bolus tokolýze, chemoterapii.

(3)Nová knižnica liekov

Knižnica liekov sa úplne zmenila. Hlavnou zmenou je, že v každej pumpe môže byť naraz niekoľko knižníc liekov. Potrebná knižnica sa zvolí po spustení pumpy. Použiteľné je to napríklad vtedy, ak prístroj treba preniesť na iné oddelenie s inou paletou používaných liekov alebo na oddelenie, kde sa liečia súčasne pediatrickí aj dospelí pacienti, pričom každá skupina potrebuje disponovať inými limitmi (pacientsky profil). Maximálne je možné nastaviť 1 200 liekov v 30 kategóriách, 10 pacientskych profilov.

V tomto príspevku sme opisovali lineárny dávkovač Perfusor® Space, ale uvedené možnosti a nové funkcie platia, samozrejme, aj pre infúznu pumpu Infusomat® Space. Tešme sa spoločne na ďalší progresívny vývoj v rodine prístrojov Space. Nabudúce si predstavíme paletu nových softvérových balíkov Space Online Suite.

Ing. Pavol Faix
divízia Hospital Care

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče