Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

23. Listopad 2012

Operujte snadněji - motorizované operační stoly a LED diodová světla

V souvislosti s neustále se zvyšujícími technickými požadavky na přístrojovou zdravotnickou techniku přinášíme taková technická řešení, která splní i ta nejpřísnější kritéria nejmodernějšího komplexu operačních sálů.

 

Operační stůl Cmax T

Vysoce sofistikovaný operační stůl Cmax T umožňuje motorizovaný přesun pacienta, zajišťuje snazší provádění předepsaných postupů a nabízí jedinečná a revoluční řešení z hlediska manipulace, variability nastavení a bezpečnosti pacienta i uživatele.

Cmax T řeší plynulý motorizovaný transport pacienta v rámci celého operačního traktu (od přeložení pacienta z lůžka přes přípravnu, operační sál, probouzení a dospání až po finální přeložení pacienta zpět na lůžko). Tento zcela inovativní koncept zaručí maximální omezení manipulace s pacientem, a tím i optimalizaci hygienických a sterilních podmínek. Zvyšuje bezpečnost a komfort pacienta i uživatele, zlepšuje ergonomii ovládání stolu a efektivitu všech činností souvisejících s pacientem. Navržené technické řešení mobilních operačních stolů s motorizovanou základnou tak zcela jednoznačně nahrazuje systém výměnných operačních desek.

Operační světla STERIS X LED

Systém STERIS X LED je modulární systém, který zajišťuje světlo nejenom studené, ale i mimořádně jasné. Jeho speciální LED diody jsou navrženy tak, aby vyzařovaly bílé světlo, díky čemuž nepotřebují filtry proti nepříznivým vlivům, které jsou charakteristické pro barevné LED diody. Systém zaručuje vynikající přirozené podání barev (Index CRI), které zůstává dlouhodobě stabilní, což umožňuje chirurgům posuzovat vzhled tkání a cév s nejvyšší přesností. Navíc zajišťuje maximální hodnoty R9, indexu zásadního významu, který určuje schopnost oka rozlišovat jemné odstíny červené barvy.

X LED světlo umožňuje koncovému uživateli, aby si vybral počet světelných spotů tak, jak mu to vyhovuje, resp. podle potřeby jednotlivých operačních oborů. V závislosti na požadované intenzitě světla (90 000   -160 000 luxů) je možno sestavit jeden, dva, tři nebo i čtyři spoty. Dokonce i dvouramenné světlo X LED v kombinaci 3   +   1 spotů je naprosto dostačující a odvede skvělou práci. Hliník použitý jako základní materiál se vyznačuje nízkou hmotností a vynikajícími vlastnostmi v odvádění tepla. X LED diody mají navíc životnost až 40 000 hodin.

Systém STERIS X LED nabízí dále širokou škálu konfigurací a možností tak, aby dokonale vyhovoval všem potřebám operačních sálů, například devět různých nastavení intenzity světla a ambientní osvětlení. Také bude brzy k dispozici vyšetřovací mobilní světlo (single spot).

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory