Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

27. Leden 2017

Nutriční workshop trochu jinak - Kurz Optimální Nutrice pro Každého v obrazech

Podcenění nutriční terapie nebo její chybné nastavení může vést k vážnému ohrožení pacienta, k prodloužení jeho hospitalizace a v neposlední řadě ke zvýšení nákladů na jeho léčbu. Správný management nutriční terapie by tak měl být součástí základu péče o pacienta. Proto se Aesculap Akademie ve spolupráci s MUDr. Františkem Novákem, Ph.D. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze rozhodla už podruhé uspořádat dvoudenní interaktivní kurz, ve kterém účastníci absolvují odborné přednášky a jako týmy soutěží v disciplínách zahrnujících jak teoretické kazuistiky, tak praktické dovednosti. Na šesti stanovištích si týmy z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ON Příbram, Nemocnice Milosrdných bratří Brno, FN Brno, Chrudimské nemocnice a nemocnice TGM Hodonín mohly vyzkoušet zavedení nazojejunální sondy, zavedení PEG, sestavení infuzní linky, správné nastavení sondové výživy nebo si na různých kazuistikách vyzkoušeli správné sestavení nutričního plánu.

„Nutriční terapie je specifická tím, že jde napříč obory. Podle toho jsme také připravovali kurz a snažili se vytvořit různé situace, které mohou v této oblasti nastat.“ MUDr. František Novák, Ph.D. u svého stanoviště.

Správné zavedení nazojejunální sondy probíhá do žaludku, poslechem se ověří, zda je zavedena správně, pak se pomalinku zavádí do tenkého střeva. „Tento model má jen žaludek, i tak to jde týmům skvěle,“ říká Mgr. Petra Havlíková z Všeobecné fakultní nemocnice.

„Když pacient přes den nejí, trpí nechutenstvím, je s výhodou podat mu enterální výživu na noc. Přes den může mít občas aspoň trošku hlad a chuť k jídlu. Potom u pokrytí nutričních potřeb ne všechny napadne, že kromě toho, že pacienti jedí a mají enterální výživu, jeho nutriční potřeba by se mohla pokrýt parenterálně. Když pacient nemá chuť k jídlu, tak do něj zkrátka víc nenatlačíme,“ vysvětluje Mgr. Lucie Růžičková u stanoviště nutriční kazuistiky.

redakce Braunovin

Čtěte také

Onkologická onemocnění i jejich léčba významně ohrožují výživový stav pacientů, a proto jsou právě onkologicky nemocní zvlášť ohroženi podvýživou. 

12.12.2017
Klinická výživa

Kvalita proteinů v potravinových doplňcích se může výrazně lišit. Trend zdravého životního stylu je na vzestupu a spolu s tím, že se více věnujeme pohybovým aktivitám, stále častěji saháme po potravinových doplňcích

10.05.2017
Klinická výživa

Rozhovor o molekulách, medicíně a dětství. Profesor Zdeněk Zadák z Fakultní nemocnice Hradec Králové je významným odborníkem v interním lékařství a předním českým specialistou v oblasti metabolismu a nutrice. Do historie oboru se výrazně zapsal mimo jiné zavedením české nazojejunální sondy. Po půlstoletí praxe tvrdí, že je každý tak odlišný, že budoucnost oboru vidí v personalizované medicíně. 

05.04.2017
Klinická výživa