Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

18. Duben 2011

Nový způsob míchání léčiv

V lednovém čísle Braunovin jsme vám představili automatické přečerpávací zařízení Exacta-Mix™ 2400,
přístroj určený k mísení vícezdrojových produktů. Prvním pracovištěm v České republice, kde tato míchačka
našla své uplatnění v přípravě All-in-one vaků a stala se nedílnou součástí lékárenské péče, je nemocniční lékárna ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na první zkušenosti a dojmy jsme se zeptali Mgr. Pavly Kholové, farmaceutky odpovědné za přípravu parenterální výživy.

S přípravou All-in-one vaků máte již dlouhodobé zkušenosti. Jakou změnu přinesla nová generace „plniček“ do vaší denní praxe?

Po tříměsíční zkušenosti mohu (i za své spolupracovníky) říci, že práce s novou míchačkou se nám líbí. Starší plnička měla pouze čtrnáct vstupů a přenos dat jsme prováděli pomocí disket. Pokud se jednotlivé rozpisy výživy lišily ve složení (např. jiné roztoky aminokyselin, jiné tukové emulze), museli jsme přípravu řešit buď dopouštěním infúzním setem mimo plničku, nebo vytvořit nový soubor na další disketu. Nová plnička má čtyřiadvacet vstupů, všechny roztoky (různé aminokyseliny i tukové emulze) tak můžeme zapojit současně, neustále s námi komunikuje a vyžaduje potvrzení našeho zadání. Je to přístroj nové generace, který splňuje všechny požadavky na přípravu výživy.

Jak dlouho probíhalo zaškolení personálu a co pro vás bylo nejtěžší?

Seznámení s novým zařízením trvalo týden. Věnoval se nám tým zástupců a techniků společnosti B. Braun, distributora pro Českou republiku, a technici vlastního výrobce, společnosti Baxa. Bylo to náročné a intenzivní školení. Zaškolilo se několik pracovníků, kteří s plničkou pracovali bezprostředně po zaškolení, další pracovníky zaučuji průběžně za provozu. Moji kolegové mají s přípravou parenterální výživy velké zkušenosti, takže výuka probíhá poměrně plynule a bez problémů. Po týdnu je každý schopen samostatné práce s novým systémem.

Dnes již přístroj pracuje naplno. Domníváte se, že pomohl ke zvýšení bezpečnosti příprav a v jakém smyslu?

Bezpečnost přípravy má v tomto případě dvojí význam. Přístroj je nastavený na chybu +/- 3 %, takže je velice přesný. Na konci každé přípravy ukáže odchylku. To je pro nás důležitý údaj, protože pracovník má jistotu, že připravený vak je v pořádku, a tím pádem se zvyšuje i bezpečnost pro pacienty.

Jaká je chybovost při výstupní kontrole ve srovnání s ruční přípravou?

Ruční příprava vaků je náročná hlavně fyzicky. Pokud chceme pracovat přesně, mnoho roztoků odměřujeme pomocí injekčních stříkaček. Práce s plničkou je tedy pro nás mnohem pohodlnější
a méně namáhavá. A jak jsem uvedla výše, plnička je velice přesná a odchylka je obvykle kolem 1 %.

Zařízení bylo upraveno na míru tak, aby odpovídalo vašim individuálním procesům. Které objemy využíváte nejčastěji?

Objemy, s nimiž pracujeme, se pohybují od jednoho až do cca 3,5 l. Tomu odpovídají i velikosti vaků, které používáme. Nejčastěji jsou to objemy 2 500 - 3 100 ml, na které používáme 3l vaky, na větší objemy lépe vyhovují 4l vaky.

Jak jsme již zmínili, Exacta-Mix 2400 umí smíchat až čtyřiadvacet druhů zdrojových roztoků. Využíváte tuto vlastnost často?

Využít najednou všechny vstupy jsme zatím nezkusili, ale uvidíme. Stále se učíme a získáváme nové  zkušenosti. Zatím jsme současně použili osmnáct vstupů.

Pavlína Pucholtová

Čtěte také

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Infuzní terapie

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče