Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Duben 2012

Nové elastomerické infuzní pumpy Easypump® II

Nejlepší terapie pro pacienta je zažívat pohodu domova, a tak i léčba v domácím prostředí přináší největší úspěchy.
Z těchto důvodů vyvinul koncern B. Braun řešení pro léčbu pacientů, kteří potřebují antibiotickou léčbu nebo chemoterapii.

 

Nové elastomerické pumpy Easypump® II jsou určeny k infuzi léčiv pro kontinuální intravenózní, subkutánní nebo epidurální infuzi (podle modelu pumpy) a umožňují lékařům přemístit medicínskou terapii do ambulantní péče.

Mezi obvyklé léčby s možností využití elastomerické pumpy, a to u dospělých i u dětských pacientů, patří především chemoterapie, ale i antibiotická léčba, anestezie či léčba bolesti.

První generace Easypump® byla vyráběna externím dodavatelem. Easypump® II je nyní produkována přímo koncernem B. Braun, který garantuje vysoké kvalitativní standardy.

Vlastnosti a výhody

Easypump® II je nezávislá na hlavním napájení či bateriích, což pacientovi umožňuje ošetření v ambulantních podmínkách. Medikace je postupně aplikována díky pozitivnímu tlaku vyvinutému elastomerickou membránou. Průtoková rychlost je určena zařízením na regulaci průtoku (omezovačem rychlosti) a pozitivním tlakem elastomerické membrány. Tento tlak dodává roztok proti zpětnému tlaku katetrů a tlaku krve v žilách.

Známé a zavedené produkty inovujeme z důvodu větší bezpečnosti, jednodušší manipulace a větší flexibility. To vše Easypump® II splňuje.

Jednoduchost

Easypump® II je daleko snazší naplnit díky silikonové vrstvě, která se natahuje lépe než předchozí latexová vrstva. V důsledku toho se sníží síla plnění o 50% na 100 ml elastomerické pumpy. 
   
Easypump® (I-Flow/KC) = 2,3 bar

Easypump® II (B. Braun) = 1,1 bar

Flexibilita

Easypump® II nabízí využití k širšímu spektru terapeutických možností. Ve srovnání s první generací Easypump® (I-Flow/KC), nové dostupné Easypump® II pokrývají větší škálu plnicích objemů s různými průtokovými rychlostmi. Easypump® II nemají časové limity. Pro infuzory první generace Easypump® ST-LT (I-Flow/KC) existovala tato časová omezení: 
   
Easypump® ST - musela být naplněna 4 ho­diny před začátkem infuze 

   
Easypump® LT - infuze musela být zahájena do 8 hodin po naplnění

Bezpečnost

Easypump® II, elastomerická membrána, ani hadičky Easypump® II neobsahují DEHP ani latex. U Easypump® II byla upřesněna průtoková rychlost. Pokud je naplněna do nominálního objemu, průtoková přesnost je: 
  
Easypump® II ST - ± 15
%Easypump® II LT - ± 10
%

Easypump® II má vyšší odolnost proti zlomu hadiček. Díky vylepšenému materiálu hadiček je více odolná vůči zlomení.

Hlavní výhody Easypump® II:

  • snažší plnění
  • přesnost průtoku ±10%
  • široká škála velikostí
  • snadná manipulace
  • pumpa se po naplnění sama odvzdušní  

Easypump® II jsou navrženy tak, aby daly lékařům a sestrám možnost dodat pacientovi předem stanovené množství léku požadovaným a přesným způsobem, a to buď v nemocnici, nebo v domácích podmínkách.

Věříme, že tento chytrý infuzní systém a jeho jmenovaná vylepšení pomohou ke zlepšení kvality života nemocných. Zatímco pacienti mohou těžit z rychlé mobility, nemocnice mohou profitovat ze zkrácení délky pobytu pacienta. 

 

 

Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče