Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Leden 2013

Nová metoda pro úpravu A-V píštěle s použitím ProVena

Na programu V. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie bylo i sympozium společnosti B. Braun, které bylo věnováno nové záchovné operaci arteriovenózních
zkratů - aneuryzmorafii.

 

Tuto unikátní metodu zavedl tým cévních chirurgů z Kliniky transplantační chirurgie v IKEM v Praze v roce 2007 a poprvé byla publikována v Journal of Vascular Access v roce 2008. 

Vedení celého workshopu se ujali průkopníci nové metody MUDr. Peter Baláž, Ph.D., a MUDr. Slavomír Rokošný. V první části workshopu byly prezentovány teoretické poznatky a současné možnosti chirurgické léčby aneuryzmaticky změněného zkratu. Následně byla účastníkům workshopu představena ProVena. Jedná se o unikátní výrobek původně indikovaný na varikózně změněné žilní grafty v kardiovaskulární chirurgii a nově i pro léčbu aneuryzmaticky změněného zkratu. Slouží k vnější stabilizaci autologního venózního štěpu při jeho použití v cévních rekonstrukcích. ProVena je speciální síťka, která se velmi dobře adaptuje k vnějšímu povrchu žíly, a zajišťuje tak její ochranu v celé délce. Díky své výborné vnější stabilizaci ProVena minimalizuje vznik intimální hyperplazie u venózního štěpu. ProVena zlepšuje průtok venózním štěpem právě díky minimalizaci hyperplazie intimy a médie.

Aneuryzmorafie s ProVena

Dále byla představena nová technika záchovné operace s využitím ProVena - tedy aneuryzmorafie. Jde o parciální resekci aneuryzmatu odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a u hyperfunkčních zkratů také o redukci anastomózy. Hlavní výhodou tohoto výkonu je zachování nativního zkratu (ProVena je implantována zvenčí) bez přítomností aneuryzmatu s normalizací průtoku, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Pro vlastní resekci aneuryzmat byl týmem cévních chirurgů z Kliniky transplantační a cévní chirurgie v IKEM navržen nový chirurgický nástroj - „Aneurysmorrhaphy clamp“ - který aneuryzmaticky změněnou žílu upravuje na jednotný požadovaný průměr. Vlastní ProVena adekvátní velikosti je poté implantována na upravený zkrat, tím ovlivňuje hemodynamiku a preventivně brání vzniku intimální hyperplazie, a snižuje tak možnost další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle. Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneurazmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, progrese velikosti aneuryzmatu (více než 2 cm za 6 měsíců), bolestivost aneuryzmat při útlaku okolních nervových struktur a steal syndrom.

V rámci workshopu proběhla také praktická část, kdy si jeho účastníci mohli vyzkoušet vlastní aneuryzmorafii na připravených modelech. Jednalo se především o techniku resekce aneuryzmatu pomocí „Aneurysmor­rhaphy clamp“ a následnou implantaci ProVena na upravenou žilní část zkratu. I když je aneuryzmorafie s ProVena relativně mladá metoda, doposud publikované práce udávají v jednom roce až 93procentní asistovanou primární průchodnost a 75procentní úspěšnost při řešení hyperfunkčního aneuryzmatického zkratu. Kanylace během dialýzy je nekomplikovaná a infekční komplikace jsou minimální.

Představení komplexního postupu aneuryzmorafie sklidilo úspěch. Pevně věříme, že se tato metoda postupně rozšíří, a rádi tento workshop zopakujeme. 

Více o aneuryzmorafii s využitím ProVena naleznete na www.aneurysmorrhaphy.eu.

 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - vaskulární systémy

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory