Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Neurochirurgie

Odhaduje se, že 80 % pacientů s normotenzním hydrocefalem zůstane nediagnostikovaných. Ačkoliv je diagnostika NPH složitá, samotná léčba komplikovaná není. Příznaky se shodují s příznaky dalších onemocnění, jako např. demence, Parkinsonova či Alzhaimerova choroba. 

05.04.2017

S neurochirurgem Radimem Lipinou o léčbě hydrocefalu, osvětě a vzdělávání.

31.03.2016
rozhovor

Inovace v léčbě normotenzního hydrocefalu.

17.03.2016
gravitační ventily

Motorový systém ELAN 4 je určen pro operace hlavy a páteře. Věříme, že se díky své kvalitě, přesnosti, výkonu a jednoduchosti brzy stane oblíbeným pomocníkem na všech neurochirurgických a spondylochirurgických pracovištích. 

05.11.2015

MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D. z Neurologické kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové představuje výhody využití manipleru v neurochirurgii.

                                                                                

23.10.2015
chirurgické nástroje

Aesculap jako tradiční výrobce operačních nástrojů, přístrojů a pomůcek pro lékaře své produkty stále inovuje nebo vyvíjí zcela nové. Tento rok se vlna změn také dotkla neurochirurgického portfolia.

12.05.2014

Koncem června se ve Fakultní nemocnice Ostrava uskutečnil další neuroendoskopický kurz Aesculap Akademie se zaměřením na chirurgii hydrocefalu a nitrokomorových expanzí. Zájem lékařů byl stejně jako v minulosti obrovský a kvůli omezenému počtu účastníků se dostalo jen na ty nejrychlejší.

29.06.2010
neuroendoskopie

První popisy mozkových aneurysmat pocházejí ze starověkého Egypta. Snaha o účinnou a cílenou chirurgickou léčbu se míjela účinkem až do 20. století, kdy se k ošetření aneurysmat začaly používat kovové svorky (klipy). Aneurysmatická cévní svorka - Yasargil Aneurysm Clip - je v současné době, podobně jako v uplynulých čtyřiceti letech, hlavním produktem divize Aesculap koncernu B. Braun.

08.04.2010
chirurgické nástroje

Neurochirurgie jako samostatný obor chirurgického kmene zažívá s nástupem endoskopických metod bouřlivý rozmach.
Neuroendoskopie je označení pro miniinvazivní neurochirurgické operace využívající kamer s vysokým rozlišením, několik milimetrů širokých tubusů s optickým systémem a pracovním kanálem pro mikronástroje. Tyto vysoce sofistikované operační postupy vyžadují velmi dobré přístrojové vybavení, vysokou erudici operatérů a samozřejmě zkušenosti
s daným druhem výkonů.

18.12.2009
neuroendoskopie

Ve dnech 25. - 26. června tohoto roku se konal historicky první neuroendoskopický kurz na území naší republiky, určený zejména pro pracoviště, která se začínají seznamovat
s výhodami neuroendoskopu a jeho použitím coby moderním trendem v neurochirurgii.

23.11.2009
neuroendoskopie