Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

9. Duben 2013

Nemocnice v Karviné-Ráji se může pyšnit Certifikátem bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj byla první nemocnicí MSK, která získala prestižní ocenění Certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“ za dlouhodobé používání bezpečných zdravotnických prostředků.

 

Certifikát bezpečnosti a kvality získají pouze ta zdravotnická zřízení, která splňují  požadavky bezpečnosti pro manipulaci s potenciálně nebezpečným materiálem. Základní podmínkou získání certifikátu je zavedení používání bezpečnostních prvků do standardů ošetřovatelské péče a jejich důsledné dodržování na všech zdravotnických pracovištích. Tím se zvyšuje nejen bezpečnost pacientů, ale především i bezpečnost zdravotnického personálu, který každý den přichází do styku s kanylami a infuzními sety kontaminovanými pacientovou krví.

V čem tkví přínos bezpečnostních prvků ve zdravotnických prostředcích? V Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj se každoročně spotřebuje více než 50 835 infuzních setů a 21 450 intravenózních kanyl. Při manipulaci s nimi přitom zdravotníci podstupují již zmíněné riziko poranění a případné nakažení se hepatitidou typu B a C, virem HIV nebo celou řadou dalších závažných infekčních onemocnění. Díky bezchybně fungujícím ochranným prvkům je nyní riziko poranění téměř nulové. Kanyly a infuzní sety jsou totiž vybaveny speciální konstrukcí znemožňující bodná či řezná poranění. Po použití jehly se její hrot automaticky uzavře a riziko poranění a následné možné infikace zdravotníka nebo pacienta je tím eliminováno téměř na nulu.

„Práce zdravotníka je velmi náročná. A pocit, že jste dennodenně vystaveni riziku nákazy, může často vést i k psychickým problémům. Každé poranění, ke kterému i přes veškerou opatrnost může dojít, je vždy velmi nepříjemné a může znamenat vážné zdravotní problémy. Pro nemocnici je to zároveň i výrazná finanční komplikace. Proto jsme se rozhodli jít cestou bezpečnosti a udělat vše proto, abychom poskytovali nadstandardní služby nejen pacientům, ale i našemu personálu. Jsme velmi rádi, že se zavedená pravidla ujala, naše snaha nezůstala bez povšimnutí, a získali jsme prestižní Certifikát bezpečnosti a kvality. Toto ocenění je pro nás velkou odměnou a zároveň motivací do dalšího zlepšování naší práce,“ říká Ing. Petr Kovařík, ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.

„Jsme akreditovaná nemocnice a naše politika kvality směřuje k poskytování profesionální péče - kvalitě v bezpečném prostředí. Bez rozdílu, zda jste pacient nebo zaměstnanec. Ročně naše sestry zavedou téměř 21 500 intravenózních kanyl, což je 21 500 možností, kdy se mohou poranit. Používání kanyl, které prakticky odstraní riziko poranění personálu, je tedy velmi dobrou a odpovědnou volbou. Bezpečí je pro nás priorita.“ uvedla Andrea kopáčková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Jako velmi pozitivní hodnotí zavedení bezpečnostních prvků i hlavní sestra nemocnice Orlová, Rita Vilášková: „Naši zaměstnanci si zavedená pravidla pochvalují a přístup vedení k zajištění jejich bezpečnosti  oceňují. Naše práce se v podstatě nezměnila, díky zavedeným pravidlům se snížil počet zranění a zdravotníci jsou při práci s nebezpečnými materiály mnohem klidnější. Málokdo si totiž uvědomuje, že mnohdy stačí i sebenepatrnější nepozornost, která může mít nedozírné následky. Věřím, že podobné bezpečnostní prvky budou brzy samozřejmou součástí všech zdravotnických zařízení.Jejich zavedení totiž výrazně přispívá k dobrému jménu českého zdravotnictví.“

Člen  vedení Skupiny B. Braun Avitum, MUDr. Martin Kuncek, k tomu dodává: „Jsme velmi rádi, že předáváním Certifikátu bezpečnosti a kvality podporujeme aktivní přístup zdravotnických zařízení
k ochraně personálu, pracoviště a v neposlední řadě i samotných pacientů. Finanční náklady na nákup těchto zdravotnických prostředků jsou navíc téměř srovnatelné s cenami prostředků bez nadstandardních bezpečnostních prvků. Zvýšená ochrana rovněž vede k následným úsporám financí vynakládaných na léčbu a odškodnění škod na zdraví. Zodpovědný přístup k bezpečnosti by měl být jedním z faktorů, podle něhož pacienti zařízení volí a Certifikát jim v tomto případě dává jistotu, že se rozhodli správně.“

Od roku 2009 společnost B. Braun v rámci České republiky udělila certifikát bezpečnosti a kvality zatím devíti zdravotnickým zařízením.

O bezpečné nemocnici informovala také moravskoslezská regionální televize POLAR 
archiv pořadu [5:23-6:55] 

redakce Braunovin

Čtěte také

Národní pracovní skupina pro hygienu rukou je složená ze zástupců odborných společností, odborových organizací a předních českých odborníků v oblasti epidemiologie a hygieny.

03.07.2018
Aktuality z B. Braun

Na konci května se pro obyvatele Galanty či nedaleké Bratislavy otevřelo nové unikátní multifunkční zařízení B. Braun Galenia, které jako první na Slovensku nabízí seniorům s poškozenými ledvinami kromě dialyzační péče nefrologickou ambulanci, domov pro seniory, rehabilitační centrum a Alzheimer centrum. 

07.06.2018
Aktuality z B. Braun

Mezinárodní fotbalový turnaj zaměstnanců skupiny B. Braun pod názvem Eurosoccer patří již řadu let k tradici. Probíhá podobně jako olympiáda každé čtyři roky a letos v květnu po dvaceti letech zavítal opět do Prahy. Hlavní myšlenkou šampionátu je sjednotit zaměstnance z různých zemí s cílem společného tahu na branku. Na fotbalovém hřišti se tak potkali manažeři, obchodní zástupci, sestřičky a lékaři z dialýz, ředitelé, lidé z kanceláří, továren, laboratoří i vzdělávacích center.

23.05.2018
Aktuality z B. Braun