Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

4. Červenec 2012

Nemocnice Písek spolupracuje se Zelenou hvězdou

1. dubna 2012 byl zahájen provoz nové prodejny a výdejny zdravotnických pomůcek Zelená hvězda. Najdete ji přímo za hlavním vchodem do areálu nemocnice v Písku.

Společně s prodejnami v Českých Budějovicích, Plzni a Táboře se jedná v pořadí již o čtvrtou Zelenou hvězdu provozovanou franchisingovým partnerem Devětsil JST v rámci spolupráce se společností B. Braun Medical.

Podobně jako tomu bylo před třemi lety při zakládání prodejny v Táboře v rámci spolupráce s Nemocnicí Tábor, písecká provozovna vznikla díky spolupráci s Nemocnicí Písek. Zahájení provozu předcházela jednání s managementem nemocnice o možnostech spolupráce v rámci poskytování služeb pacientům při výdeji zdravotnických pomůcek a zásobování nemocnice prostředky zdravotní techniky. Nemocnice zvolila variantu spolupráce formou outsourcingu, a tak v prázdných prostorách u hlavního vchodu do nemocnice vznikla zcela nová prodejna - místo, které zajišťuje služby pacientům i nemocnici.

Přínosy pro pacienta

Výdejna drží skladem většinu zdravotních pomůcek, které jsou v nemocnici běžně předepisovány na poukaz. Pacient tedy získá zdravotní pomůcku přímo v areálu nemocnice a nemusí se již pro ni vracet. V případě většího objemu či váhy pomůcek, což se týká např. inkontinence, se pacient může dohodnout na dodávce až do domu.

Přínosy pro nemocnici

Nemocnice vidí pozitiva v optimalizaci logistických procesů na jednotlivých odděleních i v definování požadované úrovně kvality a dodacích podmínek pro zásobování zdravotnickými pomůckami. V neposlední řadě je výhodou také převedení odpovědnosti na externího dodavatele. Výsledkem jsou jasné pracovní postupy definované managementem nemocnice pro její jednotlivá oddělení, ale i pro výdejnu a dodavatelské firmy. To vše také povede k očekávanému kladnému finančnímu efektu.

Výhody Zelené hvězdy v Nemocnici Písek, ale také ostatních provozoven řetězce spočívají v tom, že je zde k dispozici široké spektrum zdravotnických prostředků a pomůcek od řady předních výrobců, tak aby byly v plném rozsahu zajištěny potřeby nemocnice i pacientů, kteří žádají kvalitní výrobky, rychlý servis a individuální přístup.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum

Čtěte také

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA vyhlásil úplný zákaz všech pudrovaných chirurgických a vyšetřovacích rukavic.

11.09.2017
Chirurgické obory

S dobou rozvinuté civilizace a technologických výdobytků, které nám usnadňují život, jdou ruku v ruce i civilizační choroby. Jednou z nejčastějších je diabetes mellitus neboli cukrovka. Včasný záchyt, prevence a screening velmi napomáhají k eliminaci a léčbě diabetu.

15.03.2017
Ambulantní péče