Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

3. Duben 2015

Multimodálna liečba karcinómu kardie a žalúdka a pokročilá bipolárna technológia Caiman® na kurze Aesculap Akadémie

Cieľom kurzov je vytvoriť tradíciu tohto podujatia a nadviazať na kurz, ktorý je príkladom toho, ako je možné využiť skúsenosti pracoviska na podporu vzdelávacej inštitúcie a dobro pacientov. Možnosť ťažiť z toho majú najmä tí, ktorým sú kurzy Aesculap Akadémie určené – mladí operatéri venujúci sa tejto zložitej problematike.

Technológia Caiman® v praxi

V úvode kurzu prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., ako hlavný chirurg uviedol štatistický prehľad a situáciu v Slovenskej republike. Následne doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., a MUDr. Róbert Duchoň, PhD., odprezentovali problematiku chirurgickej liečby karcinómu kardie a žalúdka a v spolupráci s gastroenterológmi MUDr. Jurajom Májekom, PhD., a MUDr. Borisom Pekárkom, PhD., a onkológmi MUDr. Tomášom Šálekom a MUDr. Štefanom Pörsokom poukázali na možnosti multimodálnej liečby tohto ochorenia. Po teoretickom úvode sa účastníci presunuli na operačné sály, kde prebiehala praktická časť Aesculap Akadémie.

Klinika chirurgickej onkológie ponúka niekoľko typov moderných prístrojov umožňujúcich jemnú a bezpečnú preparáciu tkaniva a súčasne dôkladnú hemostázu založenú na bipolárnej technológii. Študenti tak mali možnosť vidieť v praxi pokročilú technológiu Caiman®, ktorej nespornou výhodou je, že prúd preteká medzi čeľusťami nástroja, pričom okolité tkanivo je chránené.

Termálny účinok na okolité tkanivo je nízky, menší ako 1 mm, a teda je minimalizované nechcené termické poškodenie okolitých orgánov a štruktúr. Vhodne tvarované jemné čeľuste nástroja s dostatočnou dĺžkou aktívnej plochy umožňujú uniformnú kompresiu, precíznu a bezpečnú koaguláciu a prerušenie tkanív, čo možno oceniť najmä pri preparácii okolo veľkých ciev počas lymfadenektómie. Taktiež aktivácia koagulačného procesu jedným stlačením tlačidla prináša pre operatéra zvýšený komfort v manipulácii, a to najmä v krajných a neprirodzených polohách.

 

Resekcia ako metóda voľby liečby lokalizovaného karcinómu kardie a žalúdka

Na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ sa od začiatku roka 2007 do konca roka 2013 uskutočnilo 318 kuratívnych resekčných výkonov pre karcinóm žalúdka. Z toho sa realizovalo 220 totálnych resekcií žalúdka s D2 lymfadenektómiou, 55 subtotálnych resekcií žalúdka s D2 lymfadenektómiou, 30 rozšírených multiviscerálnych resekcií, 13 modifikovaných resekcií a v spolupráci s gastroenterológmi ďalších niekoľko desiatok endoskopických mukozálnych resekcií pre včasný karcinóm žalúdka s kuratívnym potenciálom.

Hlavným cieľom kuratívnej chirurgickej liečby je R0 resekcia, teda odstránenie nádoru so spádovou lymfatickou drenážou, bez mikroskopického rezídua nádoru. Dostatočne vykonaná lymfadenektómia a dôkladné spracovanie preparátu patológom slúži na to, aby sa našlo a vyšetrilo čo najviac lymfatických uzlín. To je zásadná vec pri určení stagingu ochorenia, odhade prognózy a rozhodnutí o ďalšej liečbe.

Ďalší kurz AAK s názvom Multimodálna liečba karcinómu kardie a žalúdka sa uskutoční v novembri 2015.

 

Viac o bipolárnej technológii Caiman®

 

Ohodnoťte článek, pokud se vám líbil.
Ing. Juraj Kolenčík, Ph.D.
divízia Aesculap - chirurgia
MUDr. Róbert Duchoň, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ Bratislava

Čtěte také

Návštěvníci výroční konference České urologické společnosti měli na stánku B. Braun možnost si vyzkoušet základní laparoskopické techniky. Na otázky, proč je trénink nanečisto důležitý, odpovídá MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

31.10.2016
Skupina B. Braun

Správným zacházením se sterilizačním kontejnerem docílíme i zvyšování kvality nástrojů v nemocnicích díky zamezení vzniku kondenzátu. „Při analýzách nástrojů jsme v poslední době narazili na několik případů, kdy po otevření sterilního kontejneru byly nástroje vlhké, v některých případech zbytkový kondenzát na dně kontejneru dosahoval několika mililitrů a našly se i případy, kdy jsem z kontejneru musel vylít decilitr vody. Řešení zbytkového kondenzátu rozhodně není problémem pouze jedné nemocnice a tento článek by mohl uživatelům výrazně pomoci k jeho odstranění,“ shrnuje analýzu nástrojů manažer pro obchod a marketing divize Aesculap Surgical Technologies Mgr. Lubomír Vích.

16.01.2019
Chirurgie

Dr. med. Rolanda Scherera lze bez uzardění označit za skutečného průkopníka proktologie v Německu. A prakticky to samé o něm můžeme říci i v celoevropském měřítku. Přes dvě desítky let se zabývá všemi nemocemi střev, konečníku a pánevního dna, je autorem desítek odborných publikací a nesporným inovátorem v chirurgii análních a rektovaginálních fistulí a prolapsů konečníku. O to cennější je jeho účast na druhém multioborovém setkání odborníků na oblast pánevního dna ve východočeské Dříteči, kde ho účastníci mohli při živém přenosu z operačního sálu pozorovat, jak operuje rektokélu a anální prolaps.

19.07.2018
Chirurgie