Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

12. Květen 2014

Moravské dny ortopedie a úrazové chirurgie se nesly ve znamení pohybového aparátu

Ortopedické kapacity z Moravy, Čech i Slovenska se letošního roku sešly na soutoku řek Moravy a Bystřice v hanácké metropoli, kde proběhl ve dnech 27. - 28. března 2014 již osmý ročník největší ortopedické akce na Moravě.

Kongres se tradičně věnuje více či méně sporným otázkám v ortopedii a traumatologii a je specifický tím, že je založen na velmi rozsáhlé a pestré diskusi v multioborovém duchu, která je vedena v neformální atmosféře. Současně vždy probíhá také sesterská sekce zaměřená na nezbytnou roli sestry na ortopedickém či traumatologickém operačním sále. Významná odborná a společenská událost proběhla v prostorách kongresového centra NH hotelu Olomouc za tradiční podpory Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením prof. MUDr. Jiřího Galla, Ph.D., Traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením doc. MUDr. Igora Čižmáře, Ph.D., Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Přerov pod vedením prim. MUDr. Jiřího Seluckého a Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL.

Diskutovala se témata s mimořádným klinickým významem

Letošní ročník Moravských dnů se nesl ve znamení nestabilit pohybového aparátu. Jedná se o téma s mimořádným klinickým významem vzhledem k počtu provedených operací, nákladům na poskytnutou péči a ztrátám spojeným s dočasnou či trvalou pracovní neschopností. Současně je to téma značně heterogenní. Na jedné straně jsou rekonstrukce předního zkříženého vazu kolenního kloubu či stabilizační operace ramenního kloubu, které jsou moderní a stále více diskutované doma i v zahraničí. Na druhé straně je široké spektrum „méně populárních“ poruch, s nimiž si v praxi dokážeme poradit jen obtížně. Kloubní nestabilita je tedy rozhodně dlouhodobě obtížně kompenzovatelným parametrem určujícím funkční kapacitu každého postiženého kloubu. Řečeno slovy organizátorů: „Byla to pro nás výzva, takže jsme se rozhodli dát více prostoru právě těm opomíjeným či méně často diskutovaným nestabilitám.“

V přednáškových sálech lékařské i sesterské sekce zaznělo první den kongresu postupně více než padesát kvalitních a zajímavých sdělení ke zmiňovaným tématům. Následující den byl věnován řízeným diskusním blokům rozšířené problematiky z předchozího dne.

Další odborné diskuse nebo společenské a neformální přátelské rozhovory lékařů probíhaly u více než dvaceti stánků vystavovatelů za přítomnosti jejich obchodních zástupců. Expozice společnosti B. Braun Medical byla tentokrát zaměřena na revizní implantáty určené k výměnám totálních náhrad kolenních a kyčelních kloubů.

Osmý ročník Moravských dnů ortopedie a úrazové chirurgie je za námi. Nezbývá než opět pochválit vynikající odbornou úroveň programu, který pro nás organizátoři připravili, a nezapomenutelnou společenskou atmosféru galavečera, jež se určitě nesmazatelně vryla do paměti všech zúčastněných.

Organizátorům děkujeme za vynikající odbornou úroveň programu a již se těšíme na další ročník.

MUDr. Daniel Stareček
divize Aesculap - ortopedie

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory