Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

22. Prosinec 2014

Mladí chirurgové oceňují kvalitní kurzy

říká v rozhovoru Viktor Chrobok, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice  Hradec Králové.

V prostorách Aesculap Akademie na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové proběhl kurz postgraduálního vzdělávání mladých lékařů oboru ORL, všeobecné chirurgie a dalších chirurgických oborů, pojmenovaný „Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku“. Jak probíhal, na co byl zaměřen a jak jej hodnotili sami účastníci? To a mnoho dalšího nám v rozhovoru prozradil prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové a profesor Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty v Hradci Králové.

 

Kdo všechno se na přípravě kurzu podílel?

Organizátory vzdělávací akce byly Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové, LF UK v Praze, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Lektory kurzu byli především lékaři ORL oboru, dále spolupracujeme s plastickým a všeobecným chirurgem.

 

Pro koho byl tedy kurz určený a jaký byl o něj zájem?

Kurz byl cílený především na začínající ORL lékaře a koncipovaný tak, aby se seznámili se základními postupy chirurgie kůže a ošetřování kožních ran. V letošním roce se jej účastnili nejen ORL lékaři, ale i oftalmologové. Kurz byl plně obsazen.

 

Co bylo jeho hlavním přínosem?

Hlavními přínosy jsou myšlenky, způsob uspořádání kurzu a jeho struktura i propojení teorie s praktickým nácvikem. V úvodu byly vysvětleny základy anatomie, fyziologie kůže a problematika hojení kožních ran a také koncepce „fyziologické“ sutury kůže. V praktické části byly lékařům představeny základní nástroje, jehly a šicí materiály. Na syntetické kůži si frekventanti nejprve vyzkoušeli základní stehy používané při suturách kůže a podkoží. Následoval nácvik krytí defektů primární suturou, místními posuny a rotovanými laloky. Dalším krokem byly operace kůže a podkoží se simulovanými patologiemi (např. fibrom, dermoid, lipom). Cvičný materiál byl velmi autentický. Po provedení excize zmíněných lézí vždy následovala sutura kůže.

Program uzavřely kazuistiky a přednášky na téma léčba zhoubných nádorů kůže hlavy a krku, zmíněny byly i případy kožních nádorů s propagací do očnice a jejich řešení exenterací orbity.

 

Jak často podobná školení a kurzy pořádáte?

Kurz chirurgie kůže hlavy a krku jsme nyní organizovali podruhé, zatím se jej snažíme připravovat jedenkrát ročně – vždy druhý pátek v září.

 

Předpokládám, že mladí lékaři vítají každou příležitost se vzdělávat, zvláště když jsou akce vedeny zkušenými specialisty v oboru. Jak mladí kolegové tyto kurzy hodnotí a co považují za největší přínos?

Kurz byl frekventanty hodnocen velmi pozitivně. Byli především nadšení z jeho praktické části a z trvalého a přísného sledování lektory při praktickém nácviku. Řada účastníků by účast na kurzu doporučila každému začínajícímu chirurgovi.

 

Tentokrát se kurz uskutečnil poprvé ve spolupráci s Aesculap Akademií. Považujete tuto součinnost za přínosnou?

Ano, a to velmi. Prostory vzdělávacího centra Aesculap Akademie umístěného v pavilonu akademika Bedrny Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové poskytují pro tento typ kurzů výborné podmínky a zázemí.

 

Budete v této spolupráci pokračovat? Chystáte případně další kurzy?

Kurz Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku budeme ve spolupráci s Aesculap Akademií rádi opakovat. Samozřejmě je nutný zájem mladých chirurgů. Stran dalších kurzů je třeba zmínit, že Klinika otorinolaryngologie chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové a Lékařská fakulta UK každý rok organizují i další preparační kurzy chirurgie spánkové kosti, nosu a vedlejších nosních dutin ve spolupráci s Edukačním centrem praktické anatomie v Brně (www.ecpa-cz.com).

Hana Klikarová
divize Aesculap

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

17.01.2018
Chirurgie

Říká, že miluje svůj operační sál, že pouze sny mohou být energií pokroku a že budoucnost rozvoje medicíny vidí v komplexnějším přístupu k pacientům než doposud. Rozhovor s profesorem Gabrielem Naldinim.

19.07.2017
Chirurgie