Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

31. Leden 2013

Miniinvazivní resekce plic - VATS lobektomie, indikace, technika a taktika

Ke konci roku 2012 uspořádalo Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice ve spolupráci s Aesculap Akademií kurz na téma VATS lobektomie, indikace, technika a taktika.

 

Pozvání přijali doc. MUDr. Julián Hamžík, Ph.D., ředitel Univerzitní nemocnice Martin a hlavní odborník pro obor hrudní chirurgie na Slovensku, doc. MUDr. Roman Benej, Ph.D., primář Kliniky hrudní chirurgie Univerzitní nemocnice Bratislava a zástupce Slovenska v ESTS, MUDr. Anton Dzián, Ph.D., odborný asistent 1. chirurgické kliniky JLF v Martine, MUDr. David Jírava, odborný asistent Chirurgické kliniky FN Královské Vinohrady, MUDr. Michal Benej z 1. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně a MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D., odborný asistent Chirurgické kliniky FN Plzeň.

Teoretická část probíhala v salonku Rezidence Emmy, kde byli účastníci kurzu ubytovaní.

Kurz zahájil MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.,  který pokračoval odborným sdělením Indikace a kontraindikace miniinvazivních plicních resekcí. O technice a taktice miniinvazivních plicních resekcí  pojednal MUDr. Pavel Horažďovský. Tyto přednášky pokryly problematiku VTS/VATS plicních resekcí. Následovala dlouhá a živá diskuse, která pokračovala při společné večeři.

Další den byli účastníci rozděleni do dvou skupin. První skupina provedla v Centru experimentální medicíny IKEM v pavilonu Z pod vedením MUDr. Pavla Horažďovského VATS lobektomii a pneumonektomii na pokusném zvířeti. Kolegové si vyzkoušeli operační přístup, preparaci a izolaci hilových struktur a použití endostaplerů, techniku jejich zavedení, kontrolu polohy a vlastní resekci. Druhá skupina přihlížela na operačním sále Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice VATS lobektomii, kterou provedl prim. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., se svým týmem a komentoval jednotlivé pasáže, úskalí, technické problémy a jejich řešení, různé metody uzávěru cév, rozdělení mezilalokové štěrbiny a oddělení srostlých laloků.

Účastníci se shodli na potřebě podobných setkání, které v oboru hrudní chirurgie chybí, a pořadatelé přislíbili pokračování kurzů v roce 2013, za což jim patří velký dík.

MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
primář oddělené hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice v Praze

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory