Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Michaela Rýzlová

Nová antikoagulancia jsou v současné době v kardiologii předepisována nejvíce v indikaci prevence tromboembolických komplikací u nevalvulární fibrilace síní.

06.12.2013