Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

15. Únor 2018

Mezinárodní setkání specialistů na Colours of Sepsis v Ostravě

Sepse neboli otrava krve je hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče (JIP) a druhou nejčastější příčinou hospitalizace pro infekční onemocnění. Ze statistik vyplývá, že v naší republice na sepsi zemře ročně zhruba 20 tisíc lidí a celosvětově každým rokem dostane těžkou sepsi přes 18 milionů lidí. Vzhledem k takto vysoké mortalitě byl skupinou mezinárodních odborných organizací vyhlášen Světový den sepse, připadající na 13. září. 

Sepse opět na scéně…

Sepse byla ústředním tématem lednového kongresu Colours of Sepsis 2018 v Ostravě, kde se sjeli špičkoví odborníci na urgentní medicínu z celého světa. „Kongres ,Sepse‘ je největším setkáním anesteziologů a intenzivistů v České republice. Letošní ročník navštívilo přes 1 600 účastníků z řad lékařů, sester a firem,“ říká o akci obchodní a marketingový manažer divize Hospital Care MUDr. František Vojík.

Historie kongresu sahá až do roku 1999, kdy se uskutečnil pod názvem PG kurz Sepse a MODS se sedmnácti účastníky a deseti přednáškami. Od té doby se toho hodně změnilo a v průběhu dalších osmnácti let se zájem účastníků razantně zvýšil. Letos proběhl již 20. ročník, který se stejně jako v minulém roce konal ve všech šesti sálech kongresového hotelu Clarion v Ostravě. „Je tu největší koncentrace odborníků na intenzivní medicínu v České republice. Více než tři dny jsou nabité nejrůznějšími tématy, od dětské intenzivní péče až po dospělou intenzivní péči zaměřenou na septické stavy. A nejen těmito. Jde o multioborový kongres, organizátoři se sem snaží přivést i další témata, například výživu septického a intenzivního pacienta. Prolínají se zde odbornosti a za zmínku stojí také to, že kongres má i skvělou společenskou část. Přestože trvá více než tři dny, tak to všichni vydrží a odnášejí si nejen nové vědecké poznatky, ale i mnoho kontaktů,“ komentuje Colours of Sepsis MUDr. František Vojík. Celou akci zaštiťuje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství FN Ostrava.

 

Křest nového infuzního systému B. Braun Compact plus na Colours of Sepsis

I když byl kongres plný novinek, workshopů, kurzů a dalších bodů bohatého programu, podařilo se zde představit a pokřtít nový infuzní systém Compact plus společnosti B. Braun, který navazuje na úspěšnou řadu Compact. „V Ostravě jsme pokřtili následovníka přístrojů COMPACT, který přišel na trh v roce 1997. Po dvaceti letech tedy přinášíme na trh nové přístroje,“ vysvětluje MUDr. Vojík.

Přístroje mohou stát samostatně, ale fungují také ve stanicích. Navíc se vyznačují velmi intuitivním ovládáním. Tento fakt velmi pěkně ladí se sloganem, který B. Braun použil jako motto pro letošní ročník: přijdu, zapnu, jedu. Ve chvíli, kdy personál začne s přístrojem pracovat, měl by být schopen jej naprosto intuitivně ovládat, což ocení především sestry, které mají málo času na školení. Dalším nesporným pozitivem je, že přístroje mají robustní konstrukci a jsou tak odolné vůči pádům. Compact Plus jako jediný na světě splňuje normu IP34, podle níž na něj bez problémů může téct nebo stříkat voda. „To se stává nejčastěji při nehodách, kdy například praskne vak s výživou nebo sestřička špatně vyjme set a vyteče infuzní roztok. Sice to není úplně běžná situace, ale v praxi k tomu občas dojde. Obvykle přístroj buď vyhoří, nebo může například zkratem ohrozit pacienta. Aby přístroje splňovaly celosvětově platnou normu IP34, měly dříve například jen 12 voltů nebo byly vybavené kompletním krytem proti stříkající vodě. Tato rizika jsou ovšem s příchodem Compact Plus na trh minulostí,“ dodává MUDr. František Vojík. 

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Před 20 lety uvedla společnost B. Braun na evropský trh první standardizovaný tříkomorový vak pro pacienty odkázané na parenterální výživu. Tříkomorové vaky NuTRIflex se vyrábějí v německém Melsungenu a jsou prodávány v 50 zemích po celém světě.

03.01.2019
Aktuality z B. Braun

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14−27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.„Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ shrnuje výsledky CYTO projektu PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu (MOU) v Brně.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun

Z průzkumu, který se uskutečnil ve 155 českých nemocnicích, vyplynulo, že zdravotnický personál se v České republice nejvíce bojí syndromu vyhoření a agresivních pacientů. Nejbezpečněji se zdravotníci cítí v Městské nemoci Duchcov. „Průzkum potvrdil, že bezpečnost personálu je velmi silné téma. Řada kurzů Aesculap Akademie se již bezpečnosti personálu věnuje a jejich spektrum budeme rozšiřovat,“ komentoval výsledky MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun, která průzkum společně s HealthCare Institutem v únoru až srpnu tohoto roku realizovala.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun