Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Leden 2013

Maligní melanomy u dětí byly hlavním tématem letošního kongresu lékárníků

Letošní oslavu 17. listopadu mohli čeští i slovenští lékárníci prožít v Hradci Králové, kde se ve dnech 16.-18. 11. 2012 na Univerzitě Hradec Králové uskutečnil 16. kongres nemocničních lékárníků, nad nímž letos převzal záštitu ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

 

Tato akce je pro lékárníky i farmaceutické asistenty jako vždy zařazena do systému celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK a ČAS. Letos byly hlavními tématy maligní melanom, psoriáza a ekzémy v dětském věku. V rámci kongresu pak bylo možno navštívit blok farmaceutické technologie, klinických farmaceutů či farmaceutických asistentů.

Novinkou, která se těšila velkému zájmu, bylo moderní automatické přečerpávací zařízení pro parenterální výživu, které představila společnost B. Braun. Systém Pinnacle™ TPN představuje nastupující generaci automatického systému mísení totální parenterální výživy.

Prostřednictvím tohoto zařízení se do rukou personálu lékárny dostává prostředek, který mu usnadní přípravu požadované parenterální výživy, a navíc je schopen podat hlášení podle potřeb lékárny.

Jeho přednosti spočívají:

  • v redukci chyb vzniklých při práci s roztoky;
  • v časové nenáročnosti při nastavení;
  • v rychlosti přípravy (1 litr za méně než 1 minutu);
  • ve snížení rizika kontaminace při dotyku s materiálem;
  • v jednoduchém zacházení.

 

Díky jednoduché manipulaci s tímto zařízením a časové nenáročnosti velkoobjemových příprav věříme, že se rychle zapojí do práce v nemocničních lékárnách a pomůže optimalizovat průběh příprav vaků s parenterální výživou. Uvidíme, co nového nám přinese sedmnáctý ročník kongresu.  

Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče