Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

31. Prosinec 2013

Majitelé zvířat začínají vyžadovat laparoskopické operace

říká v rozhovoru doc. MVDr. Michal Vlašín, kterému jsme položili několik otázek v souvislosti s úspěšně uskutečněným workshopem pro veterinární lékaře, který pod názvem „Úvod do laparo­skopie“ proběhl v Multioborovém vzdělávacím centru Aesculap Akademie ve FN Hradec Králové.

Na workshop, který se uskutečnil v říjnu v Hradci Králové, dorazil vysoký počet účastníků. Očekával jste takový zájem?

Myslím, že mezi veterináři je obecně hlad po praktických kurzech. A laparoskopie je navíc poměrně nová chirurgická modalita, mezi majiteli psů stále více vyhledávaná. 

Proč jste se rozhodl tento kurz uspořádat?

Laparoskopii se věnuji již dlouho a poměrně intenzivně. Rovněž se dlouhodobě angažuji v dalším vzdělávání veterinárních lékařů, jezdím operovat po světě a kontaktem s různými pracovišti získávám poměrně široký přehled o používaných technikách. O tyto zkušenosti se velice rád podělím i s místními praktiky. Úroveň veterinární péče v naší republice poslední dobou závratně roste a těší mě, že k jejímu zvyšování mohu pomoci i já svou „troškou do mlýna“.

V čem vidíte hlavní přínos kurzu?

V osvětě. Veterinární lékaři musí znát dostupné techniky a metodiky, i když je primárně sami neprovádějí. Jen tak lze vybudovat funkční systém referenční péče, který tu dosud spíše chybí. Skutečných specialistů je málo a veterináři v první linii často ani nevědí, co který specialista provádí.

A co bylo obsahem kurzu?

Hlavní náplní bylo především veterinární lékaře seznámit se základními možnostmi a technikami laparoskopie. Ukázat jim, že se nejedná o nedostupnou technologii a že s trochou šikovnosti a větším množstvím rutiny lze zvládnout základy v poměrně krátkém časovém intervalu.

Přednášejícím byl i Dr. Georg Heimel z Univerzity ve Vídni. Spolupracujete s kolegy ze zahraničí a sdílíte s nimi své zkušenosti často?

Na Univerzitu ve Vídni jsem byl poprvé pozván v roce 2009, kdy jsem jel operovat poměrně komplikovaný případ trombózy ve vrátniční žíle u kocoura (to je spojeno s mojí poměrně užší specializací na vaskulární a kardiovaskulární chirurgii, která je ve veterinární medicíně i ve vyspělých zemích poměrně vzácná). Od té doby tam jezdím téměř pravidelně a od roku 2010 absolvuji evropské specializační studium (ECVS - Eurpean College of Veterinary Surgeons) pod supervizí profesora Gillesa Duprého, který je současným přednostou chirurgické kliniky veterinární fakulty ve Vídni. Operoval jsem ale také v Mnichově, jeden semestr jsem vyučoval chirurgii na Univerzitě v Ljubljani, čtyři roky jsem strávil v Kanadě, jeden rok v USA a přednáším chirurgickou problematiku i jinde ve světě (například na University of Minnesota) a jsem oficiálním přednášejícím Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

Jak dlouho se společností B. Braun Medical spolupracujete?

Moje spolupráce s firmou B. Braun se datuje asi od začátku století, kdy jsem dával dohromady výzkumné centrum na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Kolegové z divize Aesculap mi tenkrát hodně pomohli zorientovat se v pokročilejších technologiích i ve speciálním instrumentáriu. Musím konstatovat, že jsem se u nich vždy setkal s vysokou mírou profesionality.

Doc. MVDr. Michal Vlašín, odborný konzultant chirurgie a ortopedie na Klinice JAGGY v BrněDoc. MVDr. Michal Vlašín, odborný konzultant chirurgie a ortopedie na Klinice JAGGY v Brně

Máte v plánu workshop pro velký zájem opakovat, případně jej uspořádat i v dalších městech České republiky?

V příštím roce plánujeme uspořádat navazující kurz, tedy kurz zaměřený již na pokročilejší laparoskopické techniky.

Jak si stojí laparoskopie ve veterinárním lékařství?

Jde stále spíše o okrajovější disciplínu, je to taková nadstavba pro zavedená chirurgická pracoviště. Za nezbytnou ji však nepovažuji.

V čem spočívají její hlavní výhody?

Výhody jsou stejné jako v chirurgii u lidí: vyšší komfort pro pacienta a potažmo i pro majitele, nižší bolestivost, rychlejší hojení a rychlejší rekonvalescence.

Zvyšuje se počet laparoskopických výkonů a jejich dostupnost?

Určitě se zvyšuje počet laparoskopických výkonů, což je důsledkem zvýšeného povědomí klientů. Majitelé zvířat laparoskopické operace sami vyžadují. S dostupností to je zatím horší. Poznám to podle toho, že operuji psy z celé republiky, Slovenska i Polska. Majitelé k nám někdy cestují i několik hodin. Pamatuji si na paní, která k nám přijela s dobrmankou až z Michalovců. To je skoro deset hodin jízdy autem…

Je pro majitele zvířete operace s použitím laparoskopu nákladnější než za použití „klasické techniky“

Ačkoli je tato technika materiálně o něco nákladnější, je pro majitele zvířat finančně dostupná a rozhodně se nejedná o službu jen pro movité. Spíše se bavíme o volbě priorit v tom, do čeho chce každý investovat.

Jaké bylo nejzajímavější zvíře, které jste kdy laparoskopem ošetřoval?

Zajímavý byl tygr, operoval jsem i vlky z jedné záchranné stanice v Rakousku. Vlka ve smečce totiž nemůžete vykastrovat. Díky snížení hladiny hormonů by ztratil agresivitu a ostatní samci by ho zabili. Proto jsme u vlků, kteří byli z důvodu rizika příbuzenské plemenitby nevhodní k chovu, prováděli laparoskopickou vasektomii. Intervence do oblasti šourku by totiž zase mohla při nesprávném hojení vyvolat tendenci k sebepoškození.

Děkuji vám za rozhovor.

Zprostředkování workshopu ve viváriu FVZ zajistilo Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory