Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

25. Červenec 2017

Kurz Aesculap Akademie získal akreditaci ministerstva zdravotnictví

Kurz Klinická výživa a intenzivní metabolická péče, jehož odborným garantem je už od doby jeho vzniku prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. z Fakultní nemocnice Hradec Králové, v roce 2017 získal akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR na 4 roky a stal se tak dalším pevným článkem a volbou v postgraduálním vzdělávání lékařů v tomto oboru.

Kurz v roce 2016 pod taktovkou  zkušených odborných garantů Aeskulap Akademie prošel důležitou aktualizací témat a na ni navazující změnou  přednášejících a přesunul se z Brna do pražského centra Aesculap Akademie B. Braun Dialog. Na nové struktuře témat i obsazení vyučujícími  se spolu s prof. Sobotkou podílel také MUDr. Michal Šenkyřík a kolektiv z Fakultní nemocnice Brno.

Kurz přináší účastníkům komplexní informace z oblasti klinické výživy a metabolické intenzivní péče, které se týkají pacientů jak v nemocniční, tak ambulantní sféře. Posluchači se seznámí  se způsoby diagnostiky malnutrice a s aktuálními doporučeními  pro poskytování nutriční péče v klíčových medicínských oborech.  Formou přednášek a následných interaktivních diskuzí se zkušenými lektory si lékaři  upevní a ověří v praxi nejdůležitější informace o enterální a parenterální výživě. Kurz má 2 části, všeobecnou a specifickou,  v mezidobí pak lékaři mohou nově upevněné vědomosti vyzkoušet na svých pracovištích a vrátit se k diskusi a dalšímu vzdělávání v části druhé.

Přehled kurzů Aesculap Akademie

 

Po úspěšném absolvování kurzu a povinné minimálně 4týdenní praxe v akreditovaném zařízení může účastník požádat Českou lékařskou komoru prostřednictvím Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče o udělení Funkční licence v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče (F016). Držitel licence tak získá odborné oprávnění při jednání se zdravotními pojišťovnami k žádosti o rozšíření výkonových kódů a úhradě preskripce parenterální a enterální výživy. Nově je pak držitel úspěšně absolvovaného kurzu klinické výživy Aeskulap Akademie oprávněn si tento kurz započíst současně i do přípravy k atestaci v oboru Klinická výživa a intenzivní a metabolická péče (KVIMP).
Mgr. Jitka Suchá
divize Hospital care
Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Souhru a komunikaci podle návodů ani učebnic nenatrénujete, říká v rozhovoru MUDr. Jan Bureš, anesteziolog a intenzivista z FN Motol.

11.12.2017

Bodnutí injekční jehlou, pořezání o skalpel nebo skleněnou ampuli? To jsou nejčastější situace, kdy se během terapie zraní sám zdravotník. Víte, jak těmto situacím předcházet a jak správně v případě nehody postupovat? Víte, jaká jsou rizika nákazy při potřísnění krví? Představujeme vám nový web www.bezpecnostpersonalu.cz.

03.10.2015
Aktuality z B. Braun

Možnosti, které nabízí simulační centrum v Pavilonu B. Braun Dialog představili zástupci B. Braun Medical Bc. Tomáš Kovrzek a MUDr. František Vojík ve Snídani s Novou.

29.07.2015
Skupina B. Braun