Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

16. Duben 2019

Krizové stavy u vytrvalostních sportovních výkonů

Sport a přehřátí, proč a jakým způsobem někteří atleti kolabují, co můžeme udělat proto, aby došlo co nejrychleji ke správné terapii a mnoho dalších atraktivních témat zazní na kurzu Krizové stavy u vytrvalostních sportovních výkonů, který připravuje Aesculap Akademie. Kurz v Pavilonu B. Braun Dialog naplánovaný na 19. červen je určen všem zdravotníkům, trenérům, organizátorům sportovních akcí či zástupcům sportovních svazů.

Bezpečnost sportovního výkonu

Jak řešíte krizové stavy u sportovců vy? Co se vám nejvíce osvědčilo, a co naopak ne? To vše jsou otázky, na které budou účastníci kurzu hledat odpověď 19. června 2019 v Pavilonu B. Braun Dialog. „Podobně jako u jiných akcí se snažíme o multioborový přístup k tématu. Máme velikou radost, že nám aktivní účast na akci již přislíbili lékaři, kteří jsou velcí sportovní nadšenci, “ říká odborný garant Aesculap Akademie Bc. Tomáš Kovrzek. Patří mezi ně prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA, který se mimo zdravotnictví aktivně věnuje triatlonu na olympijských tratích a účastnil se závodu Ironman.

Další z řady přednášejících je doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D., který žije sportovní vědou, závodní cyklistikou a také se věnuje trenérské činnosti. Třetím přednášejícím je MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D., který se zaměřuje především na vnitřní lékařství. 

Cílem celého kurzu je předcházení zdraví ohrožujícím stavům při sportovním výkonu. Ukázat posluchačům na konkrétních příkladech běžné chyby, najít společná doporučení, která by se měla standardně dodržovat, aby sportovci díky výkonu nekončili v péči lékařů a předcházet tak možným tragickým následkům. Důležitý je i pohled z druhé strany, a to pohled organizátorů sportovních akcí či trenérů

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Aesculap Akademie proškolila od roku 2002 v ČR přes 120 000 zdravotníků. Volbu řečníků, témat i kvalitní realizaci projektů zajišťuje její vědecká rada. V novém složení na další dvouleté funkční období byla k 1. červenci jmenována na slavnosti v Karolinu.

28.06.2019
Aesculap Akademie

V Olomouci proběhlo již 8. edukační sympozium České nefrologické společnosti Brodovy dny. Organizovala ho Česká nefrologická společnost ve spolupráci s Nadací Jana Broda a Českou asociací sester. V předvečer sympozia se jako již tradičně konal v Olomouci pod záštitou vzdělávací organizace Aesculap Akademie workshop na téma Jak bezpečně zvládat kritické stavy v dialýze.

24.06.2019
Aesculap Akademie

Karcinom rekta tvoří v České republice více než čtvrtinu všech nově diagnostikovaných nádorů CRC (colorectal carcinoma). Čeští muži jsou, co se týče četnosti tohoto onemocnění, dokonce třetí na světě. Jeho chirurgickou i onkologickou léčbou se zabývá víceméně každá větší nemocnice. „Ke kořenům se především při resekci karcinomu rekta musí chirurgové vracet proto, aby pro detail nepřehlíželi celek. V Dříteči si postupy v klíčových momentech srovnává česká špička s tou evropskou a mám pocit, že oba tábory se posouvají dopředu,“ vysvětluje slogan „Back to the Roots“ a zároveň cíl už třetího setkání chirurgů pod Kunětickou horou jeho hlavní organizátor a pověřený přednosta vedením Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D. Mezi spoluorganizátory a hlavní partnery kongresu patří už „od kořenů“ kongresu Aesculap Akademie a společnost B. Braun Medical.

24.06.2019
Aesculap Akademie