Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

4. Únor 2015

Kongres věnovaný léčbě ran podpořil spolupráci mezi lékařskými a nelékařskými obory

Ve dnech 22. až 23. ledna 2015 proběhl v Pardubicích XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí, jehož tématem byla mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.

Kongres uspořádala Česká společnost pro léčbu rány pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., a rektora University Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. Kongres byl určen pro lékaře různých specializací i nelékaře, kteří se zabývají léčbou ran, a dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Jak jménem předsednictva výboru ČSLK uvedl jeho předseda prim. MUDr. Ivo Bureš, trvalou snahou České společnosti pro léčbu rány je předávat si vzájemné zkušenosti, být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky v problematice hojení ran a podporovat mezioborovou spolupráci lékařských i nelékařských oborů.

Okruhy přednášek zahrnovaly poznatky o problematice léčby ran, informace o nových materiálech, přístrojích a léčebných postupech. Věnovaly se tématům společným pro všechny obory, například infekci v ráně, i tématům vysoce specializovaným. Nejčastěji se hovořilo o onemocnění periferních cév, chronické žilní insuficienci, dekubitech, diabetické noze, popáleninách a faktorech ovlivňujících hojení ran.  Byla prezentována také celá řada kazuistik. Kromě českých přednášejících bylo možné si vyslechnout i sdělení špičkových odborníků ze Slovenska, Německa a Velké Británie. Satelitně pak probíhaly workshopy k jednotlivým tématům a novinkám v moderních terapeutických postupech.

Na kongresu se také poprvé oficiálně představil nový tým firmy B. Braun, jehož specializací je péče o rány. Účastníci kongresu měli možnost u našeho stánku načerpat informace o produktech a navázat kontakty s novými obchodními zástupci.

Vzhledem ke každoročně se zvyšujícímu počtu zájemců o účast na tomto kongresu je patrné, že se tematikou hojení ran zabývá stále více odborníků. To je rozhodně dobrá zpráva pro pacienty, kteří získávají větší šanci na vyléčení, i pro lékaře, kteří jsou za efektivitu léčby zodpovědní.

Jana Formánková, DiS.
divize OPM - péče o rány
Bc. Nela Švitorková
divize OPM - péče o rány

Čtěte také

Dekubity stále považuji za velké téma. Nejdůležitější je prevence, komunikace s klienty a odborná diskuse o tom, jak se co nejlépe o již vzniklý problém postarat. V Centru Paraple klienty učíme dbát o své tělo a nepodceňovat ani malé kožní defekty či zarudnutí kůže v často namáhaných oblastech.

11.10.2016
Péče o rány

Jen čistá rána se může zahojit

11.10.2016
Péče o rány

S chirurgem MUDr. Radovanem Čechem o cukrovce, larvách a o tom, proč by potřebovali čeští pacienti vyspět.

07.10.2016
Péče o rány