Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Klinická výživa

Již ve čtvrtek 19.11.2015 se stovky zdravotnických pracovišť na celém světě zapojí do mezinárodního projektu NutritionDay 2015. Tento den proběhne sběr dat na lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory. Získaná data budou následně využita pro zhodnocení úrovně nutriční péče, kterou poskytují svým pacientům a klientům.

16.11.2015

Implementační konference Berlín 3-4.11.2015 ONCA - Optimální nutriční péče pro všechny (Optimal Nutrition Care for All) vytváří podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v populaci a zejména podvýživy ve stáří a nemoci.

05.11.2015

Malnutrice se stále více dostává do středu pozornosti zdravotníků. Nejen na moderních lécích a ošetřovatelské péči záleží, jak pacient zvládne pooperační nebo poúrazovou rekonvalescenci nebo náročnou terapii.

15.10.2015
klinická výživa

Pro pacienty, kteří trpí chuťovou únavou ze sladkých nutričních doplňků, přinášíme novinku Nutricomp® Drink Soup, jediný sipping na trhu se slanou příchutí.

18.09.2015
klinická výživa

V České republice se dlouhodobé podávání umělé výživy týká až tří stovek dětských i dospělých pacientů, kteří mají vrozené nebo získané nefunkční tenké střevo. Ve dnech 3. až 9. srpna 2015 probíhá v České republice Týden osvěty o parenterální výživě, tedy podávání živin přímo do krevního řečitě.  

03.08.2015
rozhovor

Rozhovor s předsedou České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc.

06.05.2015
rozhovor

Na podzim, konkrétně 19. listopadu, se i Česká republika připojí k mezinárodní iniciativě nutritionDay. V tento den proběhne celonárodní audit hodnotící stav výživy hospitalizovaných pacientů. Takto získaná data by měla být základem pro zlepšení nutriční péče napříč zdravotnictvím.

27.03.2015
klinická výživa

Začátkem března proběhl  v Hradci Králové mezinárodní kongres SKVIMP (Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče). Letošní 31. ročník se nesl ve znamení mezinárodní spolupráce a byl zároveň prvním česko-slovenským kongresem klinické výživy. Každý rok je zvoleno ústřední téma, které reaguje na aktuální situaci ve výživě a zohledňuje celosvětové trendy.

25.03.2015
klinická výživa

Náš webový portál pro širokou veřejnost www.lepsipece.cz je neustále rozvíjen a aktualizován. Poslední výraznou změnou prošlo i téma Klinické výživy 

02.03.2015

Poškození jednotlivých orgánů a rozvoj orgánové dysfunkce až multiorgánového selhání vedly k vývoji specifických metod výživy v parenterální i enterální oblasti s cílem zajistit podporu poškozeného orgánu, a to zejména s využitím farmakologického efektu nutrientů.

20.02.2015