Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Klinická výživa

Onkologická onemocnění i jejich léčba významně ohrožují výživový stav pacientů, a proto jsou právě onkologicky nemocní zvlášť ohroženi podvýživou. 

12.12.2017
klinická výživa

Kvalita proteinů v potravinových doplňcích se může výrazně lišit. Trend zdravého životního stylu je na vzestupu a spolu s tím, že se více věnujeme pohybovým aktivitám, stále častěji saháme po potravinových doplňcích

10.05.2017

Rozhovor o molekulách, medicíně a dětství. Profesor Zdeněk Zadák z Fakultní nemocnice Hradec Králové je významným odborníkem v interním lékařství a předním českým specialistou v oblasti metabolismu a nutrice. Do historie oboru se výrazně zapsal mimo jiné zavedením české nazojejunální sondy. Po půlstoletí praxe tvrdí, že je každý tak odlišný, že budoucnost oboru vidí v personalizované medicíně. 

05.04.2017
rozhovor

Enterální výživa jako sipping nabízí možnost zvýšení nebo zajištění příjmu nutrientů v případech, kdy není normální perorální příjem adekvátní. Nutricomp Drink Renal jsou perorální nutriční doplňky od společnosti B. Braun, které jsou určené pacientům se selháním ledvin.

15.03.2017

Aesculap Akademie koncem května uspořádala unikátní interaktivní kurz Optimální Nutrice pro KAždého (ONKA) aneb Jak by měl vypadat týmový management nutrice ve Vaší nemocnici. Díky velkému zájmu a nadšeným reakcím se jej chystá zopakovat také v listopadu. Kromě odborných přednášek mezi sebou týmy soutěžily v disciplínách, které zahrnovaly jak teoretické kazuistiky, tak praktické dovednosti. U samotného zrodu myšlenky uspořádat interaktivní kurz stál MUDr. František Novák, Ph.D. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

27.07.2016
výživa v domácím prostředí

Interaktivní kurz Aesculap Akademie dokazuje, že i osvětu v oblasti nutrice lze pojmout zábavnou formou

27.07.2016

„Jsme přesvědčeni, že naše pětihvězdičkové proteiny jsou ,the best of‘ nejen v rámci celého Německa, ale i v rámci celé Evropy," říká generální ředitel Nutrichem diät+pharma GmbH Manfred Ludwig. Redakce Braunovin navštívila Nutrichem, který je od roku 2012 součástí koncernu B. Braun.

08.07.2016

Již ve čtvrtek 19.11.2015 se stovky zdravotnických pracovišť na celém světě zapojí do mezinárodního projektu NutritionDay 2015. Tento den proběhne sběr dat na lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory. Získaná data budou následně využita pro zhodnocení úrovně nutriční péče, kterou poskytují svým pacientům a klientům.

16.11.2015

Implementační konference Berlín 3-4.11.2015 ONCA - Optimální nutriční péče pro všechny (Optimal Nutrition Care for All) vytváří podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v populaci a zejména podvýživy ve stáří a nemoci.

05.11.2015