Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

11. Září 2013

Jsou dialyzační střediska bezpečná?

Mnohé nemocnice v České republice a na Slovensku se snaží projít certifikačním procesem nebo už řadu let obhajují získaný prestižní certifikát „Bezpečná nemocnice“. Překvapujícím zjištěním ale zůstává, že tento projekt podporující užívání bezpečných materiálů, výrobků a postupů jako by zatím míjel pracoviště poskytující hemodialyzační péči, která jsou samozřejmě součástí nejenom tzv. bezpečných nemocnic.

 

Faktem také je, že pokud se hovoří o bezpečnosti ve zdravotnictví, představuje bezpečnost pacientů mediálně zajímavější téma než bezpečnost zdravotníků samotných. Změnu v posuzování rizik na pracovištích v blízké budoucnosti by mohlo přinést praktické naplnění Směrnice Rady 32/2010/EU o prevenci bodných poranění.

Zdravotníci poskytující dialyzační péči jsou přitom v porovnání se zdravotníky na jiných nemocničních odděleních vystaveni např. přibližně pětinásobně vyššímu riziku nakažení hepatitidou B. Její výskyt u hemodialyzovaných pacientů dosahuje více než osmi procent. Práce na dialýze znamená pro zdravotníky nejen vyšší riziko bodného nebo řezného poranění, ale bohužel také vyšší pravděpodobnost kontaktu s infikovanou krví (hepatitida C, HIV atd.). 

Zůstat neinformován, nezměnit pracovní návyky ve prospěch zavedení prevence úrazů a poranění nebo nezavést užívání materiálů s bezpečnostními prvky se nemusí vyplatit. Rizika pro zaměstnavatele přitom nejsou nikterak zanedbatelná. V případě, že zaměstnavatel odpovídá za škody vzniklé tím, že zaměstnanec utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu: 1) za ztrátu na výdělku; 2) za bolest a snížené společenské uplatnění a 3) za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodou. V České republice hrozí také zaměstnavateli pokuta až dva miliony korun.

Ve druhé polovině roku 2013 Skupina B. Braun podpoří kampaň s cílem informovat odbornou veřejnost zejména na dialyzačních střediscích o bezpečných produktech a postupech. Prvním v řadě bezpečných výrobků je Diacan® S.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum

Čtěte také

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika

Jaká jsou specifika dialyzovaného pacienta? Jak rozpoznat nefrologické onemocnění? Tyto a další otázky zodpoví praktickým lékařům seminář Aesculap Akademie u příležitosti dne otevřených dveří na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Olomouci.

07.04.2016
Aesculap Akademie

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza