Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

14. Leden 2019

Já už nemůžu! Syndrom vyhoření a agresivní pacienti – největší strachy zdravotníků

Z průzkumu, který se uskutečnil ve 155 českých nemocnicích, vyplynulo, že zdravotnický personál se v České republice nejvíce bojí syndromu vyhoření a agresivních pacientů. Nejbezpečněji se zdravotníci cítí v Městské nemoci Duchcov. „Průzkum potvrdil, že bezpečnost personálu je velmi silné téma. Řada kurzů Aesculap Akademie se již bezpečnosti personálu věnuje a jejich spektrum budeme rozšiřovat,“ komentoval výsledky MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun, která průzkum společně s HealthCare Institutem v únoru až srpnu tohoto roku realizovala.

Hlavně vydržet, nevyhořet a nesetkat se s agresorem

Od února do srpna 2018 probíhal výzkum, kterého se zúčastnilo 6 235 zdravotníků českých nemocnic a z něhož vyplynulo, že za největší riziko z pohledu bezpečnosti personálu nemocnic považuje zdravotnický personál syndrom vyhoření (22,3 %), následovaný agresivitou pacientů a jejich příbuzných (22,2 %), poranění ostrými předměty (17,4 %) a profesionální nákazy (17,3 %). „Protože máme s naším zdravotnickým personálem například v síti dialyzačních středisek velmi podobné zkušenosti, intenzivně se těmto tématům věnujeme. Personál vnímá tato témata jako opravdovou hrozbu a investování energie do přípravy praktických kurzů v rámci naší vzdělávací instituce Aesculap Akademie (AAK) dává smysl,“ doplňuje Martin Kuncek z B. Braun. Průzkum Aesculap Akademie, kterého se v minulosti zúčastnilo tisíc respondentů, potvrdil ohrožení zdravotnického personáluagresory. Výzkum ukázal, že 90 % zdravotníků se stalo terčem útoku pacientů nebo jejich doprovodu. S výhrůžkami a nadávkami se za jeden rok setkalo 78 % zdravotníků, fyzické násilí zaznamenalo 23 % dotazovaných. Další studie AAK realizovaná s pomocí České asociace sester ukazuje, že manipulaci ostrými předměty považuje za rizikovou přes 95 % zdravotníků s tím, že největší riziko stále přináší vracení krytek na jehly.

Bezpečný Duchcov

Jednou z částí průzkumu bylo i hodnocení pocitu bezpečí zdravotnického personálu v nemocnicích napříč Českou republikou. Nejbezpečněji se zdravotníci cítí při výkonu své profese v Městské nemocnici Duchcov, VITA, s.r.o., jako druhý v pořadí skončil Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze a třetí Nemocnice Prachatice, a.s. Pro zvýšení bezpečnosti personálu doporučují čeští zdravotníci v aktuálním průzkumu především zabezpečit dostatečný počet pracovníků (24 %), věnovat se prevenci syndromu vyhoření (21,2 %) a omezit práce přesčas (9,4 %). „Personál nemá vzhledem k přesčasům dostatek času nejen na regeneraci sil, ale také často ani na samotnou péči o pacienty,“ říká MUDr. Martin Kuncek.

Vstřícnost a úsměv především v Hradci Králové a v Karviné

Průzkum se zaměřoval nejen na otázku bezpečnosti, ale také i na vstřícnost a vlídnost zdravotnického personálu. Hodnotilo se i to, jak často se personál v nemocnicích usmívá na pacienty, a ve výsledcích byla zohledněna i úroveň bezpečnosti zdravotníků. „Ocenění Nemocnice pro život podruhé v řadě obhájila stejná zdravotnická zařízení. Je to dobrý signál vůči pacientům, protože se potvrdilo, že pro dané nemocnice je oblast příjemné a srozumitelné komunikace dlouhodobou strategickou záležitostí,“ komentoval výsledky MUDr. Martin Kuncek. Celkovými vítězi ankety Nemocnice pro život pořádané HealthCare Institutem a Skupinou B. Braun se stala Fakultní nemocnice Hradec Králové a Karvinská hornická nemocnice. Hospitalizovaní pacienti odpovídali na otázku „Jak často se personál nemocnice při komunikaci s vámi usmívá?“. Celkem hlasovalo 59 542 pacientů. „Ocenění je pro nás důležité, protože vlídnost a vstřícnost personálu považujeme za součást léčebného procesu. A navíc stále určitě platí rčení ‚Veselá mysl, půl zdraví‘,“ hodnotí ocenění lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun

Čtěte také

Před 20 lety uvedla společnost B. Braun na evropský trh první standardizovaný tříkomorový vak pro pacienty odkázané na parenterální výživu. Tříkomorové vaky NuTRIflex se vyrábějí v německém Melsungenu a jsou prodávány v 50 zemích po celém světě.

03.01.2019
Aktuality z B. Braun

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14−27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.„Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ shrnuje výsledky CYTO projektu PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu (MOU) v Brně.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun

Připravujeme nové modernější Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích. Péče o pacienty je od pondělí 10. prosince 2018 zajištěna v náhradních prostorách Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Duchcově a v Litoměřicích. Nově také nefrologická ambulace na nové adrese v Teplicích. K dispozici je také nefrologická ambulance v Duchcově.

02.01.2019
Aktuality z B. Braun