Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

31. Říjen 2016

Introcan Safety® 3 - tři prověřené bezpečnostní prvky

Zavádění periferního IV. katetru je spojeno s řadou nepříznivých účinků, které mohou mít za následek zvýšení nákladů a nižší efektivitu nemocnic. Zejména u pacientů s periferní žilní kanylou mohou tyto komplikace zvrátit léčebný postup, vést ke zhoršení zdravotního stavu, nebo dokonce způsobit smrt. Naštěstí se stále větší počet nemocnic snaží snižovat rizika spojená s katetrizací použitím vhodných inovačních prostředků.

Introcan Safety® 3 společnosti B. Braun byl vyvinut z důvodu možnosti prodloužení doby zavedení, omezení komplikací spojených s katetrizací a účinnějšího zavádění IV. katetru, kdy jsou také nižší náklady na čištění.

Omezení komplikací spojených s katetrizací
Dvě nedávné publikace uvádějí, že Introcan Safety® 3 pomáhá omezovat komplikace: Při propláchnutí vhodnými metodami se vyčistí až 99,7 % po prvním proplachu a 100 % hemoglobinu po druhém proplachu. Konstrukce hrdla produktu Introcan Safety® 3 dále pomáhá k omezování tvorby krevních sraženin nebo biofilmu.1

Zlepšení mikrobiální bezpečnosti
Víceúčelová přepážka pro kontrolu krve funguje jako mikrobiální bariéra biozátěže, čímž zabraňuje možnosti kontaminace vzduchu o více než 30 %. Tento prvek je zvlášť důležitý pro gravidní pacientky.2

Prodloužení doby zavedení
Z brazilské studie3 vyplývá, že katetry se stabilizovanou platformou zlepšují zavádění a omezují komplikace. Proto jsou to účinnější zařízení a jejich použití je snazší. Tato studie současně prokazuje, že katetry s křidélky s vyšší pravděpodobností prodlužují dobu zavedení oproti katetrům bez křidélek, čímž vznikají nákladové úspory  týkající se nového zavedení katetru, jakož i léčby mechanické flebitidy, extravazace nebo místního zánětu.

 

Více informací o produktu Introcan Safety® 3

Odborná literatura:

1 Blood Clearance of Peripheral IV Catheters with Adequate Flushing Technique, Dr. Jörg Brünke, Managing Director, QualityLabs BT GmbH
2 Risk reduction of catheter related bloodstream infections (CRBSI): multi-access blood control catheters as a microbial barrier, Jürgen Gebel, Sapuna Kuriakose and Martin Exner, Institute for Hygiene and Public Health, University-Clinics of Bonn
3 Cost-effectiveness of safety-engineered peripheral catheters with an integrated stabilization platform under the perspective of hospitals in Brazil, Mensor LL1, Giorgio D1, Pepe C2

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Aesculap Akademie otevírá 8. běh certifikovaného kurzu Práce na úseku hygieny a epidemiologie

09.07.2015
Aesculap Akademie

Nízcekoncentrované roztoky KCl v balení Ecoflac® plus jsou jedním z mnoha produktů, jejž si vyžádala běžná, každodenní praxe.

08.10.2014
Intenzivní péče

Dialyzační jehla doplněná o bezpečnostní prvek, který jednoduše překryje hrot jehly po jejím vytažení z těla pacienta, a tím prakticky zabrání bodnému poranění. Jakékoliv další manipulace s použitou jehlou nebo její ukládání do odpadního kontejneru, už díky aktivovanému bezpečnostnímu prvku nepředstavují hrozbu ani pro personál, ani pro pacienta.

02.09.2013
Dialyzační technika