Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Intravenózní léčiva

S intravenózním podáním léčiv a riziky souvisejícími s touto cestou podání pacientovi se v praxi setkáváme v různé míře ve všech typech zdravotnických zařízení, a to na lůžkách akutní i následné péče, v největší míře pak na jednotkách intenzivní péče a ARO, kde je trend ke vzrůstajícímu počtu intravenózně aplikovaných léčiv nejvýraznější a souvisí s narůstajícími možnostmi intenzivní medicíny.

04.10.2012

V rámci pracovní skupiny Bezpečnost personálu jsme oslovili několik vysokých škol, kterým jsem nabídli témata ke zpracování bakalářských a diplomových prací v oboru ošetřovatelství. V létě 2009 jsme navázali spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde s námi spolupracovalo pět studentek.

30.03.2011
příprava léčiv

Rozhovor s Petrou Vašutovou, vedoucí oddělení přípravy cytostatik ve Všeobecné fakultní nemocnici na pražském Karlově náměstí nejen o zkušenostech s používáním tzv. infusorů.

23.11.2010
podávání léčiv

Podle Světové zdravotnické organizace se do roku 2020 celosvětově zvýší počet nádorových onemocnění o padesát procent. Toto výrazné zvýšení bude dáno především stárnutím obyvatelstva, vlivem kouření a vzrůstajícím počtem lidí s nezdravým životním stylem. Jedna z nejčastěji užívaných forem léčení je chemoterapie. Bohužel je dobře známým faktem, že cytostatika jsou potencionálně rizikové látky. Proto je velmi důležité, aby veškerý zdravotnický personál, který s těmito látkami manipuluje, používal veškeré dostupné kvalitní ochranné pomůcky.

26.04.2010
příprava léčiv

Nový produkt koncernu B. Braun - přepouštěcí uzávěr Ecoflac® Connect - představuje uzavřený systém určený pro
přidávání léčiv do infuzních roztoků přímo na nemocničních odděleních. Zvyšuje bezpečnost pacientů a usnadňuje práci ošetřujícímu personálu.

04.03.2010

CytoCare je automatizovaný robotický systém, který dokáže s naprostou přesností za aseptických podmínek a s maximální bezpečností pro pracovníky připravovat cytostatická léčiva.

10.02.2010
příprava léčiv

Nového robota na ředění cytostatik CytoCare oficiálně představila 7. ledna 2010 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

29.01.2010

Koncem minulého roku proběhla příprava instalace robota na ředění cytostatik
CytoCare™ do lékárny pražské Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí na oddělení „Ředění cytostatik“, jejímž vedením
je pověřena PharmDr. Irena Netíková a vedoucím lékárny je PharmDr. Helena Rotterová.

21.09.2009
příprava léčiv

Stěžejním problémem cytotoxických přípravků
je vysoké riziko kontaminace. To se dotýká
všech pracovníků, kteří s cytostatiky přijdou do styku během přípravy v lékárnách, při transportu na jednotlivá oddělení, podávání pacientům a následné likvidaci.

03.09.2009
Bezpečnost personálu

Název výrobku hovoří sám za sebe: „mini“ znamená „malý“ a „plasco“ plastový. Historie, použití a výhody ampulí Mini-Plasco® natolik známy nejsou. Malá ampule zůstává obvykle nepovšimnuta, ačkoli již po mnoho let výrazně přispívá k bezpečnosti parenterálně podávaných přípravků. Ampule byla poprvé představena na obchodní výstavě „Interhospital 1981“, což byla v té době v Německu nejdůležitější akce svého druhu. Tiskové zprávy tehdy poukazovaly na mnoho výhod, které tento obal přináší.

01.11.2008
podávání léčiv
  •